Visa lite handlingskraft, Torkild Strandberg (L) | Sverigedemokraterna Landskrona

Visa lite handlingskraft, Torkild Strandberg (L)

Lars Ekvall har interpellerat kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg om migrationsverkets brister i sina avtalsåtaganden.

Visa lite handlingskraft, Torkild Strandberg (L)

Migrationsverkets skuld till Landskrona stad uppgår i dagsläget till ca 60 Mkr. Denna fordran
som staden har beror på att ersättningen för ensamkommande inte har betalats ut av
Migrationsverket. Vi Sverigedemokrater har uppmärksammat problemet, bland annat
genom en interpellation ställd till Torkild Strandberg den 30/5 2016. Vi fick då svaret att det
inte fanns någon anledning till oro, att pengarna var på väg.
Så är inte fallet. Det senaste beskedet är att Migrationsverket inte vet när skulden kommer
att regleras. Sannolikt blir det inte under 2017…

Läs hela interpellationen här!