Toppbild för Vilka vi är

Vilka vi är

Annika Mineur

Ordförande

E-post: landskrona@sd.se

Bild på Annika Mineur

Daniel Engström

Gruppledare

E-post: landskrona@sd.se

Bild på Daniel Engström

Styrelsen

Bild på Annika Mineur
Ordförande Annika Mineur
Bild på Daniel Engström
Vice ordförande Daniel Engström
Bild på Lisbeth Olsen
Andre vice ordförande Lisbeth Olsen
Bild på Fredrik Malm
Kassör Fredrik Malm
Bild på Tina Söderberg
Ledamot Tina Söderberg
Bild på Carina Ståhl Herrstedt
Suppleant Carina Ståhl Herrstedt
Bild på Stefan Pålsson
Suppleant Stefan Pålsson

Fullmäktigegruppen

Bild på Daniel Engström
Gruppledare Daniel Engström
Bild på Fredrik Malm
Vice gruppledare Fredrik Malm
Bild på Annika Mineur
Ledamot Annika Mineur
Bild på Daniel Petersson
Ledamot Daniel Petersson
Bild på Emil Fennstam
Ledamot Emil Fennstam
Bild på Erik Rantzow
Ledamot Erik Rantzow
Bild på Fredrik Lövberg
Ledamot Fredrik Lövberg
Bild på Mia Hagerman
Ledamot Mia Hagerman
Bild på Mona Andersson
Ledamot Mona Andersson
Bild på Alf Andersson
Ersättare Alf Andersson
Bild på Carina Ståhl Herrstedt
Ersättare Carina Ståhl Herrstedt
Bild på Lisbeth Olsen
Ersättare Lisbeth Olsen
Bild på Olov Stråmark
Ersättare Olov Stråmark
Bild på Tina Söderberg
Ersättare Tina Söderberg

Nämnder

Bild på Alf Andersson
Ersättare i Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare i Valnämnden
Alf Andersson
Bild på Annika Mineur
Ersättare i Utbildningsnämnden
Ledamot i Teknik- & fritidsnämnden
Ledamot i Miljönämnden
Annika Mineur
Bild på Carina Jeppsson
Ledamot i Individ- & familjenämnden
Carina Jeppsson
Bild på Carl Hellman
Ersättare i Omsorgsnämnden
Carl Hellman
Bild på Daniel Engström
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Kulturnämnden
Daniel Engström
Bild på Daniel Petersson
Ledamot i Utbildningsnämnden
Ledamot i Kulturnämnden
Ledamot i Valnämnden
Daniel Petersson
Bild på Emil Fennstam
Ledamot i Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare i kommunstyrelsen
Emil Fennstam
Bild på Erik Rantzow
Ledamot i Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot i Omsorgsnämnden
Erik Rantzow
Bild på Fredrik Lövberg
Ledamot I Teknik- & Fritidsnämnden
Fredrik Lövberg
Bild på Fredrik Malm
Ledamot i Miljönämnden
Fredrik Malm
Bild på Lennart Nilsson
Ersättare i Teknik- & fritidsnämnden
Lennart Nilsson
Bild på Lisbeth Olsen
Ersättare i Individ- och familjenämnden
Lisbeth Olsen
Bild på Mona Andersson
Ledamot i Individ- & familjenämnden
Mona Andersson
Bild på Olov Stråmark
Ersättare i Miljönämnden
Olov Stråmark
Bild på Thomas Wallin
Ledamot i Utbildningsnämnden
Thomas Wallin
Bild på Tina Söderberg
Ledamot i Omsorgsnämnden
Ersättare i Kulturnämnden
Tina Söderberg