Vårt idrottspolitiska program | Sverigedemokraterna Landskrona

Vårt idrottspolitiska program

Idrott handlar om värdegrund, värderingar och gemensamma regler som gäller alla. Sverigedemokraterna vill att Landskrona initierar ett norm- och värdegrundsarbete tillsammans med föreningslivet. Ett sådant arbete kommer ge positiva ringar i samhället och utveckla ledare, förebilder och utövare i den egna föreningen.

Vår vision är att Landskrona ska bli den inkluderande idrottsstaden alla pratar om, och vill ta efter!

Lär hela vårt Idrottspolitiskt program 2014