Våra politiska uppdrag(2007) | Sverigedemokraterna Landskrona

Våra politiska uppdrag(2007)

Här följer en förteckning över Sverigedemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige, nämnder m.m. i Landskrona kommun.

En nyare mer akuell lista är under bearbetning och kommer att publiceras här inom kort.

Klicka här (Gamla listan)