Våra företrädare 2008 | Sverigedemokraterna Landskrona

Våra företrädare 2008

Detta är styrelsen för Sverigedemokraternas
Landskrona-avdelning år 2008:

Landskrona styrelsen 2008
Från vänster:
Kristina Drwiega Magnusson, Kassör
Göran Nilsson, Suppleant | goran.nilsson@sverigedemokraterna.se
Stefan Olsson, Ordförande | stefan.olsson@sverigedemokraterna.se
Uno Holm, Ledamot | uno.holm@sverigedemokraterna.se
Alf Andersson, Suppleant | alf.andersson@sverigedemokraterna.se
Gert Nevhagen, Vice ordförande
Carina Herrstedt, Sekreterare | carina.herrstedt@sverigedemokraterna.se
Svenny Håkansson, Ledamot

Ej i bild:
Annelie Nilsson Thörnqvist, Suppleant
Mona Andersson, Vice sekreterare