Sverigedemokraternas styrelse i Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona

Sverigedemokraternas styrelse i Landskrona

Ordförande:
Thord Lindblom

Första Vice Ordförande:
Svenny Håkansson

Andra Vice ordförande:
Rolf Jönsson

Kassör:
Kristina Drwiega Magnusson

Sekreterare:
Annelie Thörnqvist Nilsson

Ledamöter:
Stig Ask
Magnus Reimer
Gert Nevhagen

Suppleanter:
Göran Lundh
Roger Bengtsson