Vad gör Treklövern åt otryggheten i Landskrona? | Sverigedemokraterna Landskrona

Vad gör Treklövern åt otryggheten i Landskrona?

Stefan Olsson har interpellerat kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg om den faktiska och upplevda otryggheten i Landskrona

Vad gör Treklövern åt otryggheten i Landskrona?

Landskronaborna har tvingats genomlida en av de våldsammaste helgperioderna i stadens
historia. Stora bränder, attacker på brandmän, rån och skadegörelse har präglat slutet av
året. Den styrande Treklövern verkar handlingsförlamad. Det räcker sannerligen inte att gå
ut med att betona föräldraansvaret. Fler och kraftfullare åtgärder krävs omedelbart. Vi
Sverigedemokrater har sedan länge begärt att få träffa den lokala polisledningen
tillsammans med kommunledningen för att utröna vari polisens problem ligger, men
ingenting händer…

Läs hela interpellationen här!

Stefan Olsson (SD)