Utred kostnadstäckningen enligt avtalet med migrationsverket | Sverigedemokraterna Landskrona

Utred kostnadstäckningen enligt avtalet med migrationsverket

Landskrona 2015-08-12

Motion| Sverigedemokraterna Landskrona

I ärendet med rubriken ”Ny överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn” med diarienummer KF.2014/736.000.768. kan man läsa följande:

Ersättningen är avsedd att täcka samtliga kostnader för mottagandet och utgår i enlighet med förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning gällande insatser för vissa utlänningar.”

När Sydsvenskan med flera i en artikel från den 21 oktober 2014 kan konstatera att inom området ”kostnader för migration och ensamkommande” att höga merkostnader för ”skola, dagis, fritids och lokaler – är utgifter som inte fullt ut ersätts av staten,” så borde Landskrona stad utreda kostnadstäckningen enligt avtalet med migrationsverket.

I artikeln radar man upp under rubriken:

DETTA ERSÄTTS INTE”

Några exempel på vad statens ersättning till kommuner för asylsökande inte täcker:

 • Reguljär förskola

 • Skolbarnomsorg (fritids)

 • Särskola

 • Elevhälsa

 • Modersmålsträning

 • Studiehandledning

 • Extra lokaler

 • Tolkar

 • Familjerättsutredningar

 • Socialtjänstens insatser

 • Kostnader för gode män

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:

– Att en utredning genomförs av kostnadstäckningen enligt avtalet med migrationsverket, samt att ev. kostnader Landskrona stad inte får ersättning för, redovisas vid varje budgetuppföljning i KS.

– Att motionen behandlas skyndsamt med tanke på det snabbt ökande antalet ensamkommande till Landskrona, eftersom kostnadstäckningsreglerna är minst sagt diffusa.

___________________ _____________________ ___________________

Stefan Olsson (SD) Mona Andersson (SD) Daniel Engström (SD)

__________________

Lennart Nilsson (SD)