Tiggeriförbud i Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona

Tiggeriförbud i Landskrona

Sverigedemokraterna Landskrona pressar Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) i frågan om lokalt tiggeriförbud.
Vi har tidigare motionerat om att införa tiggeriförbud i de lokala ordningsstadgarna för Landskrona stad,
motionen lämnades in 2015 och har varit under utredning sedan dess. När nu Vellinge har antagit lokala
tiggeriförbud i sin egen ordningsstadga och kommer få frågan prövad av Länsstyrelsen, så menar vi i SD Landskrona
att vår egen stad ska följa Vellinge och införa lokala tiggeriförbud i vår ordningsstadga.

Stefan Olsson har interpellerat Torkild Strandberg (L) om just tiggeriförbud i Landskrona,
Interpellationen debatteras den 25 September.

Tiggeriförbud i Landskrona

Landskrona utmärker sig negativt i många avseenden. Förutom allmän social oro, hög arbetslöshet,
bidragsberoende, utanförskapsområden, bristande integration, utbredd kriminalitet, bilbränder,
skjutningar och nattliga sprängningar, samtidigt har vi även det utbredda tiggeriet som många
gånger är organiserat. Ett tiggeri som enkelt hade kunnat undvikas om bara den politiska viljan
hade funnits. Detta för att nästan samtliga tiggare utgörs av gruppen s.k. hemlösa EU-migranter.
Med andra ord medborgare med hem i annat EU-land som genom sitt agerande missbrukar EU:s
fria rörlighet. Det brukar heta i debatten att man inte kan förbjuda fattigdom, men man kan
förbjuda tiggeri som bedrivs av personer med hem i annat EU-land. Detta har man framgångsrikt
har gjort i vårt grannland Danmark, och i Rumänien där många tiggare kommer ifrån, är det
förbjudet att tigga.

Att låta tiggeri vara lagligt är att låta dessa personer förstärka sin position som
utsatta människor. Så länge dessa personer kan klara sig på de knappa summor de får in till följd av
tiggeri kommer de fortsatt befinna sig i denna position, likaså kommer deras barn. Personerna
hamnar i en ond spiral som endast kan brytas av att krav ställs på denna grupp människor. Vellinge
vill nu införa ett kommunalt tiggeri- och campingförbud utanför offentliga och kommersiella lokaler
eftersom lagstiftningen inte är glasklar. Och om den planerade ändringen av den lokala
ordningsstadgan skulle stoppas av länsstyrelsen är kommunens M-ledare Carina Wutzler beredd
att gå vidare till domstol. Sverigedemokraterna lämnade 2015 in en motion med rubriken ” Inför
lokala ordningsföreskrifter för att motverka organiserat tiggeri.” Den är nu efter två år fortfarande
under utredning. Sverigedemokraterna menar att vi bör följa Vellinges exempel och även här införa
ett tiggeriförbud, samt att detta förbud följs upp med åtgärder för de personer som tigger.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L)

– Kommer du, i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, likt Vellinge, arbeta för att införa ett
kommunalt tiggeriförbud i Landskrona stad?

Interpellationen som PDF

Stefan Olsson (SD)