SD Landskrona förslag till budget 2018 | Sverigedemokraterna Landskrona

SD Landskrona förslag till budget 2018

Vilken väg ska Landskrona gå?

Det finns två sätt – antingen höja skatten eller minska kostnaderna.

Vilken väg ska Landskrona gå?

Det är tuffare än på väldigt länge att lägga en ansvarsfull budget som är i balans samt innehåller vettiga satsningar. SD Landskrona har alltid Landskronabornas välmående och fungerande vardag i fokus, kärnverksamheten måste få fungera framför skrytbyggen och projekt som är dyra och görs för att locka röster. Trots kärvt ekonomiskt läge för Landskrona och de övriga kommunerna i Sverige så kan vi vara stolta över att lägga en budget som innehåller en del satsningar och gör ett positivt resultat dessutom. Vårt budgetförslag för nästa år innehåller bland annat följande satsningar:

 • -Ge stadsledningskontoret i uppdrag att öka antalet väktare som förebygger brott för att
  avlasta polisens arbete.
 • -Ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med polismyndigheten utreda möjligheten
  att införa mobila polisstationer i Landskrona stad.
 • -Uppdra åt utbildningsnämnden att motverka den psykiska ohälsan genom att öka antalet
  personal som arbetar inom elevhälsan.
 • -Uppdra åt individ- och familjenämnden att inrätta en hederssamordnare som arbetar för att
  förebygga hedersvåld/förtryck.
 • -Uppdra åt individ- och familjenämnden att öka tillsynen av butiker som säljer tobak och
  alkohol.

Läs gärna resten av vår budget som innehåller fler förslag, utvecklande textstycken och finansiering för vår politik.

Sverigedemokraterna Landskronas Budgetförslag för 2018

Tid för förändring!

Stefan Olsson (SD)