Tänker du fortsätta trotsa lagen, Mattias Adolfsson? | Sverigedemokraterna Landskrona

Tänker du fortsätta trotsa lagen, Mattias Adolfsson?

Sverigedemokraterna Landskrona fortsätter pressa Treklövern på deras misslyckanden i hanteringen av de allra svagaste i samhället. Stefan Olsson interpellerar individ och familjenämndens ordförande om de bristande barnutredningar inom Landskrona stad. Interpellationen kommer debatteras i fullmäktige den 30 Oktober.

 

Tänker du fortsätta trotsa lagen, Mattias Adolfsson?

Individ- och familjenämnden har allvarliga problem med att uppfylla gällande lagstiftning. Lagen
säger klart och tydligt att utredningar inte får ta längre tid än fyra månader utan giltigt
förlängningsbeslut. Trots detta väljer IoF att strunta i lagen. Totalt ligger 251 av 776 utredningar
över fyramånadersgränsen. Det allra allvarligaste är att 99 av 281 utredningar gällande barn och
unga passerat gränsen utan giltigt förlängningsbeslut. Det motsvarar 35 % av alla barnutredningar.

Förutom att detta är ett flagrant brott mot gällande lag riskerar våra mest utsatta barn att fara illa.
Situationen är inte ny. Under flera år har staden brutit mot lagen. Jag utgår från att Du, trots att du
inte sitter i nämndens sociala utskott, varit informerad om läget av din förvaltningsledning. Något
annat skulle tyda på en allvarlig brist på kommunikation mellan dig som nämndens ordförande
sedan snart ett år och förvaltningen.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa några frågor till Mattias Adolfsson.

– Sedan när har du varit informerad om detta allvarliga problem?

– Varför har du hittills inte gjort något åt det?

– Anser du det förenligt med ditt uppdrag som nämndsordförande att stillatigande acceptera lagtrots hos din förvaltning?

– Vilka åtgärder planerar du att vidta för att snarast möjligt se till att Landskrona stad inte längre bryter mot lagen?

Interpellationen som pdf!

 

Stefan Olsson (SD)