Styrelsen 2009 | Sverigedemokraterna Landskrona

Styrelsen 2009

Styrelsen 09
Den nya styrelsen, från vänster:
Carina Herrstedt,Svenny Håkansson,Daniel Engström, Mona Andersson,
Stefan Olsson, Gert Nevhagen,Kristina Drwiega Magnusson, och Uno Holm.
Frånvarande: Alf Andersson och Göran Nilsson.

Sd Landskrona höll den 14/2 sitt årsmöte. Mötet som var förlagt på Folkets hus, Västra Fäladen, var välbesökt. Ett 50-tal medlemmar, varav 40 st röstberättigade, avnjöt den goda maten och givetvis ett vanilj hjärta till kaffet, dagen till ära.
Ett stort tack till Lilian Håkansson, Majvi Svärd, Ronny Lindberg, Anette Galia Olsson, Mona Andersson, Evy Eliasson och Åse Poulsen, som tog hand om maten och köket. Ni är ovärdeliga med det arbete ni lägger ner när vi har våra möten.

mötesordförande
Carina Herrstedt, mötessekreterare och mötesordförande Jens Leandersson, från Klippan.

Sd Kuriren och SD- Television kunde ses i vimlet, för att göra reportage och intervjuer. Syds distriktordförande, Jens Leandersson ledde mötet som enhälligt omvalde Stefan Olsson till ordförande för Landskrona avdelningen. Förra årets styrelse fick också förnyat förtroende och utökades dessutom med en ny suppleant, Daniel Engström, en ung lovande kille.

Ordförande Stefan Olsson läste upp verksamhetsberättelsen, han sade bland annat:
– 2008 har, trots att det var ett mellanvalsår, varit fullt av aktiviteter och hårt arbete.
– Media har uppmärksammat SD Landskronas arbete i en allt större utsträckning. Vi har själva deltagit i debatten med ett 40-tal insändare och debattartiklar.
– Under året har 24 nya medlemmar tillkommit , och intresset för att få information om SD har varit stort, vilket märktes inte minst på Landskronakarnevalen, då vårt tält var välbesökt.

Sedan var det dags för Svenny Håkansson, gruppledare i kommunfullmäktige, att redogöra för det parlamentariska arbetet under året:
– Vi har under året lämnat in åtta motioner. Vi har fått igenom tre. Många fler är på gång.
– Vi har även lagt en del interpellationer. Efter störningarna vid vårt torgmöte föreslog vi en demokratikurs för alla i fullmäktige. Vi fick sagt vad vi ville, men fick inget svar från något håll.
– Vi har klarat oss hyfsat bra i fullmäktige och varit ganska flitiga i debatterna.

Efter mötet så var det dags för Erik Almqvist, SDU:s ordförande, att hålla ett rekryteringsmöte för SDU i Landskrona. Detta mötet var förlagt i vår lokal, och ett tiotal ungdomar hade sökt sig dit, för att lyssna på Erik.

Se SD Televisions intervjuer från årsmötet HÄR