Styrelsen 2007 | Sverigedemokraterna Landskrona

Styrelsen 2007

Detta är styrelsen för Sverigedemokraternas
Landskrona-avdelning år 2007:

B

Stående från vänster:
Gert Nevhagen, Ledamot
Mona Andersson, Vice sekreterare
Thord Lindblom, Vice ordförande och gruppledare
Kristina Drwiega Magnusson, Kassör
Svenny Håkansson, Ledamot
Per Wahlberg, Adjungerande
Zvonko Borcic, Ledamot
Rolf Jönsson, 2:e Vice ordförande

Sittande från vänster:
Stefan Olsson, Ordförande
Carina Herrstedt, Sekreterare

Ej i bild:
Annelie Nilsson Thörnqvist, Suppleant