Stoppa vansinnet ….. Hur ” goda ” kan vi bli ?? | Sverigedemokraterna Landskrona

Stoppa vansinnet ….. Hur ” goda ” kan vi bli ??

Den 3 Mars 2011 Beslutade den Svenska regeringen tillsammans med Miljöpartiet att ge papperslösa invandrare tillgång till gratis sjukvård, tandvård och skolgång.

Detta är minst sagt ett märkligt beslut då man inte kan vara papperslös i Sverige så länge man har kontakt med myndigheterna. Alla som söker Asyl i Sverige får papper och flyktingar får alltid stanna i landet med världens mest liberala asylpolitik.

Så vad detta handlar om är ett vi och dom tänkande, där personer som inte har rätt att befinna sig i landet, antigen genom avslag på asylansökan eller för att dom aldrig varit i kontakt med myndigheter och valt att gå under jorden. Ska nu få förmåner som medborgarna i landet aldrig kan få.

Alla människor har redan tillgång till akutsjukvård i Sverige. Detta handlar om övrig vård och tandvård.

Vi anser detta vara fel och diskriminerande mot alla dessa människor som slitit och arbetat för att bidra till välfärden i landet och nu får se pengarna gå till personer som inte har rätt att vistas i landet.

Redan 2008 hade Sverige 800 000 fattigpensionärer som årligen får se sina pensioner minskas medan regeringen beräknar kostnaden för detta beslut till 1 700 000 000 Sek. Fast ingen vet kostnaden då man självklart inte vet hur många som befinner sig illegalt i landet.

Tycker du också att detta är ett felaktigt beslut ber vi dig skriva under protestlistan på den här sidan. Namnen vi får insamlade kommer sedan skickas till Partiledarna och till regeringskansliet för att påvisa att vi inte kan sitta tysta när vår välfärd fortsätter att urholkas. Visa nu att folket har en vilja och att Regeringen inte har mandat av sina väljare för detta.

Klicka på nedanstående länk för att skriva under!
http://www.folketsvilja.nu/index.php?msg=tack

http://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen–mp-eniga-om-migrationen
http://regeringen.se/content/1/c6/16/21/50/8d00eada.pdf
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/patienter-kan-fa-betala-mer_5980153.svd

/ Vilka signaler ger detta till våra svenska medborgare och flyktingar som har kommit hit på ett lagligt sätt ? / Reds anm.