SD motsatte sig nytt avtal med Migrationsverket | Sverigedemokraterna Landskrona

SD motsatte sig nytt avtal med Migrationsverket

När Landskronas avtal med Migrationsverket om ensamkommande skulle skrivas om så reserverade Sverigedemokraterna sig.

” Migrationsverket och länsstyrelsens hantering av ärendena gentemot kommunerna tyder på att både stat och Migrationsverket har fullständigt tappat greppet om migrationspolitiken, vilket kommer att få förödande konsekvenser för kommunerna, både socialt och ekonomiskt.

Med hänvisning till ovanstående reserverar Sverigedemokraterna sig mot Individ och familjenämndens beslut 2014-12-11 att teckna avtal med migrationsverket.”

Se vår reservation här: Reservation IoF ensamkommande.