SD Landskronas ledamöter i nämnder och bolagsstyrelser. | Sverigedemokraterna Landskrona

SD Landskronas ledamöter i nämnder och bolagsstyrelser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott:
Stefan Olsson ledamot
Daniel Petersson ersättare

Kommunstyrelsen:
Stefan Olsson ledamot (Gruppledare)
Daniel Petersson ledamot
Lars Ekvall ledamot
Gert Nevhagen ersättare
Lennart Nilsson ersättare

Kommunstyrelsens personalutskott:
Lars Ekvall
Daniel Petersson

Utbildningsnämnd:
Britta. Hellström ledamot (Gruppledare)
Marcus Ahl ledamot
Fredrik Lövberg ledamot
Katarina Elsässer ersättare
Wioletta Kopanska Larsson ersättare

Stadsbyggnadsnämnd:
Alf Andersson ledamot 
(Gruppledare)
Daniel Engström ledamot
Olov Stråmark ledamot
Ulf Karlsson ersättare
Emil Fennstam ersättare

Miljönämnd:
Fredrik Malm ledamot 
(Gruppledare)
Bengt Hellström ledamot
Jessica Westman ledamot
Olov Stråmark ersättare
Daniel Petersson ersättare