SD Landskrona årsmöte 9 februari | Sverigedemokraterna Landskrona

SD Landskrona årsmöte 9 februari

Lördagen den 9 februari höll SD Landskrona årsmöte på nya Hotell Öresund Conference and Spa. Distriktsordförande Jörgen Grubb valdes till mötesordförande och lotsade kommunföreningen genom mötet. Under mötet redogjordes bl.a. en återblick av valet, den ekonomiska situationen och det parlamentariska läget. För 13:e året i rad valdes Stefan Olsson till ordförande. Till vice, samt andre vice, ordförande omvaldes Daniel Engström och Tina Söderberg. Som ledamöter i styrelsen valdes Kristina Drwiega Magnusson, Kerstin Stein Sandell och Olov Stråmark. Till suppleanter valdes Stefan Pålsson och Pia Törncrantz.

 

Många var närvarande under årsmöte.

Årsmötesordförande var ingen mindre än distrikt Skånes ordförande, Jörgen Grubb.

Ordförande Stefan Olsson redogör verksamhetsberättelsen för intresserade medlemmar.

Den nyvalda styrelsen.