SD Landskrona årsmöte 8 februari | Sverigedemokraterna Landskrona

SD Landskrona årsmöte 8 februari

Lördagen den 8 februari höll SD Landskrona årsmöte på Hotell Öresund Conference and Spa. Riksombudsman Anders Olin valdes till mötesordförande och lotsade kommunföreningen genom mötet. Under mötet redogjordes bl.a. verksamhetsberättelsen, den ekonomiska situationen och det parlamentariska läget. Stefan Olsson omvaldes till ordförande. Till vice, samt andre vice, ordförande valdes Daniel Engström och Pia Törncrantz. Som ledamöter i styrelsen valdes Kristina Drwiega Magnusson, Tina Söderberg, Kerstin Stein Sandell och Olov Stråmark. Till suppleanter valdes Lisbeth Olsen och Jack Bohman.

Ordförande Stefan Olsson hälsar alla medlemmar välkomna.

Cirka 50 medlemmar närvarande på årsmötet.

Ordförande Stefan Olsson tackar mötesordförande Anders Olin.

Ordförande Stefan Olsson tackar mötessekreterare Britta Hellström.