SD Landskrona årsmöte 24 februari | Sverigedemokraterna Landskrona

SD Landskrona årsmöte 24 februari

Lördagen den 24 februari  höll SD Landskrona årsmöte på Hotell Öresund. Dagen till ära var det ingen mindre än distriktsordförande Jörgen Grubb som lotsade kommunföreningen genom mötet. Under mötet redogjordes bl.a. den ekonomiska situationen och det parlamentariska läget. Under 2017 lämnade SD Landskrona bl.a. in sju motioner i kommunfullmäktige och hela 12 stycken interpellationer. För 11:e året i rad omvaldes ordförande Stefan Olsson och till vice, samt andre vice, ordförande valdes Daniel Engström och Tina Söderberg. Som ledamöter i styrelsen valdes Kristina Drwiega Magnusson, Ulf Carlsson, Kerstin Stein Sandell och Olov Stråmark. Till suppleanter valdes Lennart Nilsson och Mia Hagerman.

Ordförande Stefan Olsson håller ställningarna innan insläpp.

Det är fullt i salen när SD Landskrona håller årsmöte.

Årsmötesordförande och distriktsordförande Jörgen Grubb lotsar kommunföreningen genom årsmötet.

SD Landskronas ordförande Stefan Olsson talar inför de närvarande medlemmarna.

Ordförande Stefan Olsson gratuleras till att än en gång blivit omvald.

Årsmötesordförande Jörgen Grubb tackas.