SD ändrar sig om förbehållsbelopp | Sverigedemokraterna Landskrona

SD ändrar sig om förbehållsbelopp

Saxat från HD 2010-05-22

När Sverigedemokraterna insåg att de inte skulle få något politisk majoritet för sin motion om att höja förbehållsbeloppet drog de helt enkelt tillbaka den och lade en ny.

Förbehållsbeloppet är det minimibelopp som ska finns kvar i plånboken hos omsorgsnämndens klienter när hyra och omsorgsavgifter är betalda. SD motionerade för tre månader sedan om att höja förbehållsbeloppet med minst två procent. Det skulle innebära någon hundralapp mer i månaden.

I sin nya motion förespråkar SD istället en höjning med bara en procent. Yrkandet som behandlades vid omsorgsnämndens senaste möte fick bifall från samtliga partier.

— Det blir mellan 700 000 och en miljon kronor och det är en summa som vi räknar med att kunna bära inom förvaltningens resultat. Det är pengar som går tillbaka till de svaga grupperna, säger nämndsordförande Hans Raita (M).

Fullmäktige ska så småningom ta ställning till frågan.

Samtliga ledamöter i omsorgsnämnden ställde sig också bakom Sverigedemokraternas andra yrkande om att utreda hur ytterligare en miljon kronor kan användas för att bäst hjälpa de ekonomiskt svagaste pensionärsgrupperna.

— Det kan handla om att sänka hemvårdskostnaden eller kostnaden för trygghetslarm, säger Stefan Olsson (SD).