Särskilt yttrande – Granskning av grundskolans systematiska kvalitetsarbete och resursfördelningssystem | Sverigedemokraterna Landskrona

Särskilt yttrande – Granskning av grundskolans systematiska kvalitetsarbete och resursfördelningssystem

Sverigedemokraterna i Utbildningsnämnden har lämnat in ett särskilt yttrande angående granskning av grundskolans systematiska kvalitetsarbete och resursfördelningssystem.

Det särskilda yttrandet kan läsa som PDF här.