Särskilt yttrande gällande busskort för elever som bor i byarna | Sverigedemokraterna Landskrona

Särskilt yttrande gällande busskort för elever som bor i byarna

Sverigedemokraterna Landskrona har lämnat in ett särskilt yttrande gällande busskort för elever som bor i byarna.

Det särskilda yttrandet kan läsas nedan: