Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna i Utbildningsnämnden | Sverigedemokraterna Landskrona

Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna i Utbildningsnämnden

Sverigedemokraterna i Landskrona har lämnat in ett Särskilt yttrande i Utbildningsnämnden gällande Jonas Esbjörnsson (S) motion ”Tillsätt skolkommission för Landskrona”.

Det särskilda yttrande kan läsas här.