Särskilt yttrande – Detaljplan för del av Slottsplatsen 27 (norra) och Slottsplatsen 26 m.fl. i centrum, Landskrona stad – granskning | Sverigedemokraterna Landskrona

Särskilt yttrande – Detaljplan för del av Slottsplatsen 27 (norra) och Slottsplatsen 26 m.fl. i centrum, Landskrona stad – granskning

Sverigedemokraterna i Landskrona har lämnat in ett särskilt yttrande gällande detaljplan för del av Slottsplatsen 27 (norra) och Slottsplatsen 26 m.fl. i centrum, Landskrona stad – granskning.

Den kan läsas nedan: