Reservation gällande höjning av hyrorna i äldreboendelägenheter | Sverigedemokraterna Landskrona

Reservation gällande höjning av hyrorna i äldreboendelägenheter

Sverigedemokraterna Landskrona har i omsorgsnämnden lämnat in en reservation gällande Treklöverns beslut, (L) (M) (Mp), att höja hyrorna i äldreboendelägenheter.