Reservation gällande upphandling av verksamhetsdriften av LSS-boenden | Sverigedemokraterna Landskrona

Reservation gällande upphandling av verksamhetsdriften av LSS-boenden

Sverigedemokraterna i Landskrona har lämnat in en reservation där man reserverar sig mot att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att upphandla verksamhetsdriften av LSS-boenden.

Läs reservation nedan: