Reservation gällande ändring av avgift för vård, larm, dagverksamhet, hjälpmedel och måltider inom äldreomsorgen i Landskrona stad | Sverigedemokraterna Landskrona

Reservation gällande ändring av avgift för vård, larm, dagverksamhet, hjälpmedel och måltider inom äldreomsorgen i Landskrona stad