Reservation gällande ändring av avgift för vård, larm, dagverksamhet, hjälpmedel och måltider inom äldreomsorgen i Landskrona stad | Sverigedemokraterna Landskrona

Reservation gällande ändring av avgift för vård, larm, dagverksamhet, hjälpmedel och måltider inom äldreomsorgen i Landskrona stad

Sverigedemokraterna i Landskrona har lämnat in en reservation där man reserverar sig mot Treklöverns beslut om att höja avgifterna inom omsorgen.

Läs reservationen nedan.