Reservation gällande höjning av avgifter på befintliga avgifter och införande av nya avgifter inom omsorgen | Sverigedemokraterna Landskrona

Reservation gällande höjning av avgifter på befintliga avgifter och införande av nya avgifter inom omsorgen