Reservation gällande höjning av avgifter på befintliga avgifter och införande av nya avgifter inom omsorgen | Sverigedemokraterna Landskrona

Reservation gällande höjning av avgifter på befintliga avgifter och införande av nya avgifter inom omsorgen

Sverigedemokraterna Landskrona har i omsorgsnämnden lämnat in en reservation gällande Treklöverns beslut, (L) (M) (Mp), att höja avgifterna på befintliga avgifter i omsorgen, samt att införa nya avgifter inom omsorgen.