Reningsmetod för läkemedelssubstanser | Sverigedemokraterna Landskrona

Reningsmetod för läkemedelssubstanser

SD Landskrona har lämnat in en motion om att utreda möjligheten för att bygga ett nytt steg i stadens reningsverk för att fånga upp läkemedelssubstanser som annars hamnar i Öresund.

Reningsmetod för läkemedelssubstanser.

Idag används över 1000 aktiva läkemedelssubstanser i Sverige. Många av dessa läkemedelen
bryts inte ner i våra kroppar utan hamnar i våra avlopp. Problemet är att flera av de
medicinska substanserna också tar sig vidare genom reningsverkens alla steg – de mekaniska,
biologiska och kemiska för att slutligen hamna i våra hav och vattendrag.
Studier har visat att fiskar och groddjur kan byta kön eller bli sterila när de exponeras för de
könshormoner som är vanliga i t.ex. p-piller…

Läs Hela motionen här!