Raset i skolrankingen | Sverigedemokraterna Landskrona

Raset i skolrankingen

När Lärarförbundet presenterade sin årliga ranking mellan kommuner för 2017 kunde vi konstatera att
Landskrona hamnade på en mindre smickrande plats 266 av 290. Med tanke på att utbildningsnämndens budget
motsvarar en tredjedel av stadens samlade kostnader så är det tvunget att lyfta den här frågan i fullmäktige för debatt.
Stefan Olsson (SD) har därför interpellerat Utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L)

Raset i skolrankingen

Ställd till utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L)

Nyligen presenterade Lärarförbundet sin årliga rankinglista för Sveriges samtliga skolkommuner.
Landskrona ligger där på en föga smickrande plats 266 av 290 kommuner, ett tapp på 64
placeringar från en redan låg nivå.

Lärarförbundet har 13 kriterier för att bedöma skolverksamheten i en kommun. Landskrona tappar
mark på i princip alla.

Med anledning av detta vill jag ställa några frågor till Utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth
(L).

– Hur kommenterar du övergripande Lärarförbundets ranking?

Enligt Lärarförbundet är löneläget för skolpersonal uselt i Landskrona. Vi tappar där 147
placeringar, från plats 65 till 212.

– Anser du att lönen är en mindre betydelsefull fråga?

Andelen elever med godkända betyg från åk 9 i samtliga ämnen har sjunkit rejält. Landskrona
ligger nu på plats 163, ett väsentligt tapp från förra året.

– Vad ämnar du göra för att bryta utvecklingen?

De enligt Lärarförbundet viktigaste kriterierna för skolan är andelen lärare med pedagogisk
utbildning och lärartätheten. På båda dessa punkter rasar Landskrona i rankingen.

– Hur ska du komma till rätta med de problemen?

Interpellationen som pdf.

Stefan Olsson (SD)