Radikal föreläsare hos Islamiska församlingen i Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona

Radikal föreläsare hos Islamiska församlingen i Landskrona

I helgen föreläste Anas Khalifa hos Islamiska församlingen i Landskrona. Anas Khalifa har tidigare bland annat predikat i moskéer om martyrskap och heligt krig för barn. Men enligt församlingen var det inget märkvärdigt med helgens föreläsning

Anas Khalifa själv har ett förflutet som ”värsting” i Göteborgs förorter .Föreläsningen handlade om hur man uppför sig. En av Anas Khalifas mer kontroversiella åsikter handlar om att en muslimsk kvinna inte ska skaka hand med en man förutom sin make.

I dokumentärfilmen ”Det svider i hjärtat” från 2007 kan man se Anas Khalifa föreläsa för barn i en moské i Helsingborg och bland annat säga: ”Sannerligen i paradiset finns det en plats, 100 nivåer, bara för den som gjort Jihad för Allahs skull.”

Citerat från HD.

Jihad enligt Wikipedia :

Jihad  – ”strävan” eller ”kamp”; ytterst från jahada ”att anstränga sig”; ”guds högsta strävan” är inom islam självrannsakan och striden mot frestelsen. Jihad kan i vissa avseenden anses som motsvarigheten till det kristna korståget. Likheten ligger i det att båda av sina protagonister uppfattas som rättfärdiga och Gudibehagliga gärningar. Många muslimer tolkar jihad framför allt som ett försvarskrig , som syftar till att försvara det islamska samfundet och religionen mot militärt eller annatangrepp. Enligt den muslimska rättstraditionen (fiqh) ska jihad som angreppskrig, och inte i självförsvar, i princip endast kunna utlysas av kalifen ) eller genom ett samlat beslut inom hela skaran islamiska trosbekännare .

/Man kan ju bli en aning fundersam ! / red.