Politiska utbildningar under våren | Sverigedemokraterna Landskrona

Politiska utbildningar under våren

Under våren har SD Landskrona, med de nya kandidaterna, medverkat på fyra stycken politiska utbildningar, som hölls av distriktets utbildningsansvarige, tillika vice ordförande, Johan Wofralius. Olika politiska begrepp och hur man arbetar kommunpolitiskt har stått på dagordningen. Även debatteknik har genomförts och alla kandidater har övat på debatt. Sista utbildningen skedde dessutom på rådhuset, där kandidaterna fick öva på hur det är att arbeta i en kommunfullmäktigesal. Utbildningarna var väl besökta och mycket ny kunskap erhölls. Även de nya kandidaterna uppskattade dessa tillfällen. SD Landskrona är nu, tillsammans med sina kandidater, redo för att göra ett bra val, där SD Landskrona förhoppningsvis  ökar i valet och får fler mandat i kommunfullmäktige. Framtiden är vår!

En av de fyra utbildningar som SD Landskrona medverkade på. Alla foton: Johan Wifralius.

SD Landskronas kandidater lyssnar intresserat.

Stefan Olsson, ordförande SD Landskrona.

SD Landskronas ordförande, Stefan Olsson, pratar om arbetet i kommunpolitiken.

 

Sista utbildningstillfället ägde rum på rådhuset där kandidaterna fick öva debatteknik.