Nämndemän utanför kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna Landskrona

Nämndemän utanför kommunfullmäktige

Anette Gaila Olsson
Ledamot utbildningsnämnden

Ersättare fritidsnämnden
Ersättare individ- och familjenämnden
Björn Pålsson
Ersättare räddningsnämnden
Gert Nevhagen
Ersättare kommunstyrelsen

Ersättare stadsbyggnadsnämnden
Jan Åke Sajewiez
Ersättare fritidsnämnden
Johnny Olofsson
Gruppledare fritidsnämnden

Ledamot kulturnämnden
Michell Lemansky
Ersättare miljönämnden
Niklas Kristensson
Ledamot kommunrevisionen
Ole Bendtsen Maathz
Ledamot servicenämnden

Ersättare miljönämnden
Ersättare omsorgsnämden
Ersättare utbildningsnämnd 
Ole Larsen
Ersättare omsorgsnämden
Patrik Nilsson
Ersättare kulturnämnden
wpid-Lars.jpg Lars Ekvall
Gruppledare kommunrevisionen