Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 6

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Sverigedemokraterna i Landskrona kräver omedelbara åtgärder för att stödja det lokala näringslivet!

  Av danielengstrom den 19 mars, 2020
  0

  SD Landskrona föreslår ett batteri av åtgärder för att stödja Landskronas lokala företagare.

  Omedelbara åtgärder för att stödja vårt lokala näringsliv

  Med anledning av den rådande situationen gällande smittspridning av Coronavirus där allmänheten manas till försiktighet av sociala aktiviteter och att i större utsträckning stanna hemma, riskerar företagare i Landskrona stad att påverkas på ett negativt sätt.

  Vi ska måna om ett gott företagsklimat och stadens alla företagare, framförallt de små företagen där många jobb skapas. Vi har stor förståelse för att många företagare just nu känner oro och kan drabbas av temporärt vikande intäkter.
  Sverigedemokraterna ser att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika uppsägningar, i värsta fall konkurser och därmed jobb för våra kommuninvånare. Landskrona stad tillsammans med våra kommunal bolag måste agera och sätta in åtgärder för att underlätta för våra företag.

  Några åtgärder som SD föreslår är följande:

  – Om kunden begär anstånd förlänger stadens bolag betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn.
  – Om kunden begär anstånd förlänger Landskronahus (Landskronahem) på hyra i lokaler för företag där de kommunala bolagen är hyresvärd.
  – Kommunen kortar betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
  – Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
  – Kommunen kommer ta upp en dialog med företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden och om önskemål finns kommer de att skjutas på framtiden.
  – Kommunen tillsätter en ”företagslots” som får till uppgift att ledsaga företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men framförallt för att ledsaga kring de förslag som Riksdag och Regering kommit med.
  – Landskrona stad inför avgiftsfri parkering under 2-3 månader.
  Det är viktigt att kommunledningen nu prioriterar och ställer upp för stadens företagare och inte bara är på ”tå” när byggherrarna kommer för att rulla ut sina byggmattor.

  Avslutningsvis uppmanar vi alla Landskronabor att stödja Landskrona stads lokala företag.

  Stefan Olsson (SD)
  Kommunalråd
  Daniel Engström (SD)
  Kommunstyrelsen
  Emil Fennstam (SD)
  Kommunstyrelsen

 • Reservation gällande ändring av hyror inom äldreomsorgen

  Av danielengstrom den 13 mars, 2020
  0

  Sverigedemokraterna i Landskrona har lämnat in en reservation där man reserverar sig mot Treklöverns beslut att höja hyrorna i äldreboendelägenheter.

  Läs reservationen nedan:

   

   

   

 • Reservation gällande ändring av avgift för vård, larm, dagverksamhet, hjälpmedel och måltider inom äldreomsorgen i Landskrona stad

  Av danielengstrom den 13 mars, 2020
  0

  Sverigedemokraterna i Landskrona har lämnat in en reservation där man reserverar sig mot Treklöverns beslut om att höja avgifterna inom omsorgen.

  Läs reservationen nedan.

   

 • Reservation gällande höjning av avgifter på befintliga avgifter och införande av nya avgifter inom omsorgen

  Av danielengstrom den 2 mars, 2020
  0

  Sverigedemokraterna Landskrona har i omsorgsnämnden lämnat in en reservation gällande Treklöverns beslut, (L) (M) (Mp), att höja avgifterna på befintliga avgifter i omsorgen, samt att införa nya avgifter inom omsorgen.