Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 6

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Jimmie Åkesson till Landskrona!

  Av danielengstrom den 1 augusti, 2018
  0

  Glöm inte att komma och lyssna på Jimmie Åkesson när han kommer till Rådhustorget i Landskrona den 31 augusti kl 10.00!

 • Kubbtävling, torgmöte och utdelning

  Av danielengstrom den 12 juli, 2018
  0

  Det har varit en intensiv vecka för SD Landskrona. Först var det en tävling i kubb, där alla partier som är representerade i kommunfullmäktige deltog. SD Landskrona ställde upp med 2 lag, varav det ena laget gick ända till final. Där blev det dock förlust mot Socialdemokraterna. I lördags stod vi på Rådhustorget och mötte väljarna, för att i söndags avsluta med flygbladsutdelning i en by utanför Landskrona. Nu är vi på gång, på riktigt!

 • SD Landskronas valfrågor 2018 och valmanifest ute nu!

  Av danielengstrom den 3 juli, 2018
  0

  Nu kan alla ta del av vad SD Landskrona kommer att driva för valfrågor i valet 2018.

  Dessa kan ni läsa här.

   

  Ni kan även se vad SD Landskrona tänker driva för frågor under mandatperioden 2019-2022.

  Dessa kan ni läsa här.

 • Vågar Du, Torkild Strandberg, följa Lidingös exempel?

  Av danielengstrom den 31 maj, 2018
  0

  Sverigedemokraterna i Landskrona har lämnat in en interpellation angående bosättningslagen, ställd till Torkild Strandberg.

  Interpellation

  Ställd till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L)

  Vågar Du, Torkild Strandberg, följa Lidingös exempel?

  Bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016 (2016:38). Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun, och därmed kunna påbörja etableringen i samhällslivet och på arbetsmarknaden. Bosättningslagen (2016:38) omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer. Enligt bosättningsförordningen (2016:39) omfattar anvisningar till kommunerna endast nyanlända som vistas i anläggningsboenden och kvotflyktingar.

  I Lidingö fattade kommunstyrelsen i oktober 2017 beslutet att nyanlända, som enligt bosättningslagen tilldelats en bostad på Lidingö, kommer att sägas upp från boendet när den tvååriga etableringstiden går ut. Detta gäller de nyanlända som kommit till Lidingö efter att den nya bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016. Lidingö är en av de kommuner som har sagt upp hyreskontrakt för nyanlända som kom till Sverige för två år sen. Man hänvisar till att etableringstiden är slut och Förvaltningsrätten slår fast att kommunen gjort rätt.

  Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

  – Tycker Du att Lidingö fallet är något som kan tillämpas i Landskrona?

  – Delar Du uppfattningen att likabehandlingsprincipen skall tillämpas?

  – Är det rättvist att nyanlända asylsökande har en ”gräddfil” på bostadsmarknaden till skillnad från t.ex. Landskronas egna ungdomar?

  Stefan Olsson (SD)

  Läs interpellationen som PDF här.

 • Debatt på biblioteket

  Av danielengstrom den 27 april, 2018
  0

  Måndagen den 23 april var SD Landskrona inbjudna till bibliotekets samtalscafé. Samtalscafé är en träff där personer som läst SFI och vill lära sig svenska på en ytterligare nivå kan besöka debatter, samt ställa frågor. Under våren har politiska partier varit inbjudna och den 23 april var det SD Landskronas tur. Representanter för SD Landskrona var Daniel Engström, vice ordförande, och Stefan Olsson, ordförande. Frågor som diskuterades var bl.a. invandring, jobb, sjukvård och trygghet. Många av migranterna som ställde frågor till SD Landskrona berättade om hur felaktig det svenska migrationssystemet är och hur svårt det är att få jobb. Det bevisar bara att SDs politik är den enda som fungerar, och Daniel Engström och Stefan Olsson påpekade gång på gång att grundproblematiken ligger i att Sverige tagit emot för många invandrare på för kort tid. Många av deltagare nickade instämmande i vissa av SD Landskronas förslag och fick även en bättre syn och inställning till SD.