Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 5

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25, 0733-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Se personer med funktionsnedsättning

  Av Daniel Petersson den 22 april, 2016
  0

  Funktionshindrad något som vissa är ifrån födseln, för andra kommer det via sjukdom och för en grupp sker det via olyckor t.ex. trafikolyckor. Kontentan är att det kan hända oss alla eller våra nära och kära. Landskrona Stad har via sin värdegrund BRA satt ribban högt hur staden ska fungera.

  I mångt och mycket fungerar detta ypperligt men bristerna ligger i hur staden fungerar för personer med funktionsnedsättning. Tyvärr ställs den gruppen utanför på många sätt. Det är t.ex. tillgänglighet i vår stadsmiljö där framkomligheten till många ställen i centrum och stråket ned emot stadshuset som är det minst sagt bristande…

  Läs mer!

 • Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet.

  Av Daniel Petersson den 22 april, 2016
  0

  En mycket stor del av Individ- och Familjeförvaltningens resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig – allt fler ensamkommande söker sig till Sverige. I Landskrona har vi i skrivande stund tagit emot drygt 41 och siffran ökar lavinartat.

  I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder. Migrationsverkets officiella ståndpunkt när det gäller de ensamkommandes ålder är att hellre fria än fälla, alltså att utan några åtgärder acceptera den ålder som uppgetts.

  Läs mer!

 • Utred antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan

  Av Daniel Petersson den 22 april, 2016
  0

  Få val som görs under en människas livstid är så viktiga och påverkar en så mycket, som de val han/hon gör avseende val av skola och utbildning eller inriktning. Vikten av att i god tid göra rätt val har dessutom ökat – valmöjligheterna är flera idag än tidigare och de kommer också allt tidigare.

  De val som eleven gör, kommer än mer idag än tidigare, att påverka hans eller hennes framtida möjligheter att kunna välja utbildning på universitet och högskola, och att få jobb.

  Ju högre årskurs som eleven går i, desto större blir effekten av att välja fel skola eller inriktning och utbildning…

  Läs mer!

 • Tänk offensivt, Landskrona! En motion om arbetslösheten i Landskrona

  Av Daniel Petersson den 22 april, 2016
  0

  Under många år har Landskrona toppat arbetslöshetsstatistiken i inte bara Skåne utan i hela Sverige. Ungdomsarbetslösheten ligger på förfärande 25 %. Det är självklart inte acceptabelt. Vi Sverigedemokrater är medvetna om att en del av problemet är omvärldsrelaterat. Vi lever i en tid där händelser i omvärlden som migration och den fria rörelsen mellan EU-länderna påverkar den lokala arbetsmarknaden i Landskrona…

  Läs mer!

   

 • Riksdagens andre vice talman gästade SD Landskrona

  Av Daniel Petersson den 13 april, 2016
  0

  På måndagskvällen gästade riksdagens andre vice talman Björn Söder SD Landskronas måndagsträff. Björn är en förgrundsfigur inom partiet, han har innehaft rollen som partisekreterare i många år och har också ingått i partiets verkställande utskott länge och väl. Björn har varit en oerhörd hjälp och inspirationskälla för oss i Landskrona, och vi är alltid tacksamma när han har möjlighet att komma på besök.

  Inför drygt 40 intresserade medlemmar föredrog Björn om partiets ideologi och om partiets utrikes- och säkerhetspolitik. Detta var synnerligen intressant då frågor och diskussioner fortsatte långt efter mötet var avslutat. Vi tackar Björn för att han tog sig tid att komma på besök och hälsar honom välkommen åter.

  DSC_0447 DSC_0446