Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 4

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Jimmie Åkesson besökte Landskrona

  Av danielengstrom den 17 maj, 2019
  0

  Fredagen den 17 maj besökte ingen mindre än Jimmie Åkesson SD Landskronas lokal i centrala Landskrona.

  Det var ingen vanlig dag, utan även Jimmies 40-års dag. Detta firades med tårta och sång och lokalen fylldes till bredden av folk som fick prata med Jimmie, samt ta selfies.

  Jimmie fick även en gåva av SD Landskronas ordförande, Stefan Olsson.

  Det var fullt i lokalen när Jimmie Åkesson kom på besök.

  Tårtorna som SD Landskrona köpt åt Jimmies 40-års dag.

  Jimmie i samtal.

  Jimmie får en födelsedagspresent av SD Landskronas ordförande.

  Jimmie tillsammans med SD Landskronas ordförande och vide ordförande.

   

 • Interpellation om fler träffpunkter för brukare inom omsorgen

  Av danielengstrom den 14 maj, 2019
  0

  Sverigedemokraterna i Landskrona har lämnat in en interpellation angående fler träffpunkter för brukare inom omsorgen.

  Fler träffpunkter för brukare inom omsorgen

  Den äldre befolkningen ökar och strategin att äldre ska bo kvar hemma längre är tydlig. Det innebär att allt fler äldre personer bor kvar i sina ordinarie boenden livet ut. Åldrandet kan medföra, förutom funktionsnedsättning, en minskad social samvaro och gemenskap.

  Ensamhet beroende på förlust av livspartner, släkt och vänner och de livskriser det medför, är en av de viktigaste förklaringarna till åtföljande depression och psykisk ohälsa hos äldre personer. För att få en känsla av gemenskap och för att bryta isolering är träffpunkter värdefulla för ensamma personer. Av den anledningen bör enkla träffpunkter i form av en mindre lokal eller lägenhet i de större bostadsområdena i Landskrona skapas för brukare inom omsorgen.

  Dessa träffpunkter bör vara lättillgängliga och belägna antingen på 1: våningen eller hissanslutna för att underlätta för t ex rullstolsbundna personer. Den här typen av träffpunkter ska inte fungera utifrån antal schemalagda aktiviteter, sådana finns redan på Fröjdenborg och Västra Fäladens träffpunkter. Utan mer utifrån möjligheten till social kontakt och gemenskap med grannarna i det egna bostadsområdet över en enkel kopp kaffe.

  Med hänvisning till ovanstående vill jag därför fråga Jan-Allan Beer (L):

  – Har du möjlighet att medverka till att mindre lokaler/lägenheter i de större bostadsområdena i Landskrona stad görs tillgängliga för brukare för social samvaro dagtid/vardagar?

  Kerstin Stein Sandell (SD)

  Vill du läsa interpellationen som PDF klickar du här.

 • EU-föreläsning med Peter ”Nalle” Lundgren

  Av danielengstrom den 13 maj, 2019
  0

  Söndagen den 12 maj gästades SD Landskrona av SDs EU-parlamentariker Peter ”Nalle” Lundgren.

  Peter höll de närvarande en föreläsning om EU-parlamentet på Hotell Öresund.

  Peter är även partiets toppnamn inför EU-valet och har  suttit en mandatperiod i EU. Peter trollband åhörarna när han berättade om hur det fungerar i parlamentet och om hur han och Kristina Winberg  jobbat i 5 år.

  De närvarande tyckte det var en mycket intressant föreläsning från en mycket duktigt parlamentariker.

  Peter ”Nalle” Lundgren håller en föreläsning om EU inför SD Landskronas medlemmar.

  Peter ”Nalle” Lundgren och SD Landskronas ordförande Stefan Olsson poserar med en gåva från SD Landskrona.

 • Yrkande gällande ställningstagande kring IS-återvändare

  Av danielengstrom den 12 april, 2019
  0

  SD Landskrona har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande, där vi efterfrågar ett ställningstagande kring det faktum att Landskrona stad är en av 41 kommuner som har återvändare från IS. Vi vill att Landskrona stad tillskriver regeringen om ansvaret ligger på staten och inte på kommunerna.

  Ställningstagande kring IS-återvändare

  IS-resenärer har börjat återvända till Sverige. I dagarna har debatten tagit fart på allvar.
  Hur Sverige ska hantera denna situation borde ha klargjorts för länge sedan.

  Enligt Kommunallagen ska kommuner ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Sverigedemokraterna menar att frågan om återvändande IS-terrorister nu dessvärre, är av allmänt intresse och har anknytning till Landskrona stads område och våra invånare. Enligt Säpo har tolv kända män som är IS-återvändare återvänt till Sydsverige sedan 2012, varav minst en har återvänt till Landskrona. Landskrona är en av 41 svenska kommuner som måste förbereda sig på en situation med ett ökat antal IS-återvändare. Landskrona stad kommer inom kort att bjudas in till ett möte med Center mot våldsbejakande extremism (CVE) för att diskutera gemensamma strategier.

  Den 14 mars uppmärksammades det i media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan begått nya allvarliga brott såsom misshandel eller mord efter sin återkomst till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att vi kommunpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler IS-terrorister återvänder till Sverige. Då det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister skall förhindras att återvända till Sverige, måste vi påverka riksdagen och regeringen.

  Landskrona stad bör därför tillskriva regeringen i frågan. Vi bör påtala att hanteringen av återvändande IS-terrorister ytterst är ett statligt ansvar. Det är inte rimligt att landets kommuner med sina begränsade förutsättningar ska hantera människor som gjort sig skyldiga till fruktansvärda brott. Detta måste åvila staten.

  Därför föreslår vi att Landskrona stad snarast tillskriver regeringen angående statens ansvar för återvändande IS-terrorister.

  Läs yrkandet som PDF här.

 • Interpellation om IS-återvändare

  Av danielengstrom den 12 april, 2019
  0

  SD Landskrona har lämnat in en interpellation till Individ- och familjenämndens ordförande, Torbjörn Brorsson (M) gällande IS-återvändare.

  Delgivning av information om återvändande IS-terrorister

  Stockholm stad har nyligen startat ett nytt samarbete för att kunna lagföra fler IS-återvändare. Tanken är att kommunen i större utsträckning ska hjälpa polis och åklagare genom att utreda personer som är folkbokförda i kommunen och har rest till utlandet för att stödja IS. Stockholm stads stöd består av att socialförvaltningen blir skyldig att lämna ut information till polis och åklagare när det kan finnas misstankar om krigsförbrytelser mot personer.

  Även Landskrona är en stad som IS-återvändare kommer tillbaka till. Det är viktigt att Individ- och familjeförvaltningen delar med sig av den information som man har om IS-terrorister, till polis och åklagare och att det skapas en rutin omkring detta. Framöver är det även viktigt att nämnden har uppsikt över Individ- och familjeförvaltningens arbete med återvändande IS-terrorister. Därför borde nämnden tillhandahållas en kort rapport om arbetet med återvändande IS-terrorister vid varje nämndsmöte.

  Nämndens förtroendevalda förväntas att vara insatta i denna fråga och kommer få frågor från allmänheten som är mycket oroade kring denna fråga. Därmed är det viktigt att det sker ständig rapportering till nämnden angående denna fråga.

  Med anledning av ovanstående vill jag därför ställa följande frågor till Torbjörn Brorsson (M).

  – Har Individ- och familjeförvaltningen implementerat ovannämnda arbetssätt som Stockholm stad sedan tidigare? Om inte, är du beredd att titta på hur Stockholms stad arbetar med delgivning av information till polis och åklagare?

  – Kommer Du att jobba för att Individ- och familjeförvaltningen sammanställer en rapport om hur arbetet fortlöper med återvändande IS-terrorister inför varje nämndsmöte med Individ- och familjenämnden.

  – Hur ser Du på det faktum att Landskrona stad har återvändande terrorister som rör sig fritt i Landskrona?

  Läs interpellationen som PDF här.