Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 4

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • SD Landskrona årsmöte 24 februari

  Av Daniel Petersson den 26 februari, 2018
  0

  Lördagen den 24 februari  höll SD Landskrona årsmöte på Hotell Öresund. Dagen till ära var det ingen mindre än distriktsordförande Jörgen Grubb som lotsade kommunföreningen genom mötet. Under mötet redogjordes bl.a. den ekonomiska situationen och det parlamentariska läget. Under 2017 lämnade SD Landskrona bl.a. in sju motioner i kommunfullmäktige och hela 12 stycken interpellationer. För 11:e året i rad omvaldes ordförande Stefan Olsson och till vice, samt andre vice, ordförande valdes Daniel Engström och Tina Söderberg. Som ledamöter i styrelsen valdes Kristina Drwiega Magnusson, Ulf Carlsson, Kerstin Stein Sandell och Olov Stråmark. Till suppleanter valdes Lennart Nilsson och Mia Hagerman.

  Ordförande Stefan Olsson håller ställningarna innan insläpp.

  Det är fullt i salen när SD Landskrona håller årsmöte.

  Årsmötesordförande och distriktsordförande Jörgen Grubb lotsar kommunföreningen genom årsmötet.

  SD Landskronas ordförande Stefan Olsson talar inför de närvarande medlemmarna.

  Ordförande Stefan Olsson gratuleras till att än en gång blivit omvald.

  Årsmötesordförande Jörgen Grubb tackas.

 • Höj friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad

  Av Daniel Petersson den 19 februari, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Landskrona har motionerat om att höja friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad.

  Motionär är Stefan Olsson (SD)

   

  Höj friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad

  Landskrona växer och i takt med att befolkningen ökar, ökar också behovet av service. Staden behöver därför många nya engagerade medarbetare framöver, som vill bidra i arbetet med att utveckla Landskrona. Landskrona stad har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden och arbetar utifrån värdegrunden BRA; bemötande, resultat och ansvar. Staden vill tillvarata kompetenta och engagerade medarbetare som kan bidra och erbjuder därför olika förmåner, däribland ett friskvårdsbidrag på 1 000 kronor per år.

  Ohälsa är en allt större utmaning för dagens arbetsgivare. Kostnaderna är sjukskrivningar, ineffektivitet och sociala problem. Att aktivt arbeta med friskvård är lönsamt och ger tydliga och mätbara resultat. Men resultatet sträcker sig långt utanför arbetet, med bättre hälsa kommer också högre livskvalitet. Landskrona stad behöver personal som är frisk och trivs för att de ska göra ett gott arbete.

  Friskvårdsbidraget ifrån Landskrona stad till de anställda har inte hängt med i prisökningen. Det var länge sedan summan för friskvård beslutades om i Landskrona stad och i och med prisutveckling på friskvård behöver Landskrona stad höja friskvårdsbidraget. Personalvårdsförmåner såsom friskvård är skatte- och avgiftsfria.

  Förslag till beslut

  Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att

  – Friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad höjs till 1 500 kronor per år.

   

  Läs motionen som PDF här.

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte 24 februari 2018

  Av Daniel Petersson den 4 februari, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Januarinytt

  Av Daniel Petersson den 18 januari, 2018
  0

 • Avdramatisera kontakten med socialtjänsten genom IT-lösningar

  Av Daniel Petersson den 16 november, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Landskrona har motionerat om att förenkla kontakten mellan invånare och socialtjänsten.
  Motionärer är Lars Ekvall (SD) och Fredrik Malm (SD)

  Avdramatisera kontakten med socialtjänsten genom IT-lösningar

  Att ta steget att kontakta ”socialen” när man har problem är för gemene man stort och många
  gånger ganska skrämmande. Folk ser nog nästan socialtjänsten som en motståndare i stället för
  den problemlösare som man i det flesta fall ska vara. Malmö Stad har en alldeles utmärkt lösning
  på detta via sina ”soctanter” på nätet läs gärna mer på http://www.malmo.se/soctanter.
  Det vi vill med vår motion är dels att inrätta en liknande tjänst men även med möjlighet till enskild
  anonym rådgivning i svårare fall t.ex. med familjer som har oro för barn eller anhöriga som är på
  väg att radikaliseras.

  Med hänvisning till ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna:

  – Att Individ och Familjeförvaltningen får i uppdrag att införa social rådgivning på nätet enligt
  Malmös modell men under ett bättre namn.

  – Att även utreda förutsättningarna för en enskild anonym rådgivning på nätet där svårare fall kan
  hanteras t.ex. ungdomar som är på väg in i gäng eller någon form av radikalisering.

  – Att även underlätta ansökningsförfarandet till olika sociala insatser igenom att publicera enkla
  checklistor inför ansökan på stadens hemsida.

  Motionen som pdf.