Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25, 0733-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Motion – Mäta bullernivån i våra kommunala förskolor

  Av Daniel Petersson den 28 april, 2016
  0

  För att barn och personal ska må bra och ha en god inlärningsmiljö på förskolan, är det viktigt att arbetsmiljön är god. I begreppet arbetsmiljö ingår flera olika faktorer som alla påverkar barn och personal, en av dessa är bullernivån. Förskolemiljöer blir lätt bullriga och högljudda, bullret beror inte sällan på barnens och de vuxnas egna aktiviteter…

  Läs mer!

 • Dags att Landskrona kraftsamlar mot jihadism!

  Av Daniel Petersson den 22 april, 2016
  0

  Den islamska staten eller Daesh är ökänd för sina omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Det handlar om allt från slaveri till etnisk rensning. FN har varnat för att minioriteter riskerar att utsättas för folkmord. Enligt Säpo finns det ca 140 bekräftade fall där medborgare boendes i Sverige, åkt till Syrien eller Irak för att strida för terrorgruppen IS. Mörkertalet uppges vara stort och SÄPO bedömer att det kan handla om så många som 300 personer…

  Läs mer!

 • Se personer med funktionsnedsättning

  Av Daniel Petersson den 22 april, 2016
  0

  Funktionshindrad något som vissa är ifrån födseln, för andra kommer det via sjukdom och för en grupp sker det via olyckor t.ex. trafikolyckor. Kontentan är att det kan hända oss alla eller våra nära och kära. Landskrona Stad har via sin värdegrund BRA satt ribban högt hur staden ska fungera.

  I mångt och mycket fungerar detta ypperligt men bristerna ligger i hur staden fungerar för personer med funktionsnedsättning. Tyvärr ställs den gruppen utanför på många sätt. Det är t.ex. tillgänglighet i vår stadsmiljö där framkomligheten till många ställen i centrum och stråket ned emot stadshuset som är det minst sagt bristande…

  Läs mer!

 • Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet.

  Av Daniel Petersson den 22 april, 2016
  0

  En mycket stor del av Individ- och Familjeförvaltningens resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig – allt fler ensamkommande söker sig till Sverige. I Landskrona har vi i skrivande stund tagit emot drygt 41 och siffran ökar lavinartat.

  I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder. Migrationsverkets officiella ståndpunkt när det gäller de ensamkommandes ålder är att hellre fria än fälla, alltså att utan några åtgärder acceptera den ålder som uppgetts.

  Läs mer!

 • Utred antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan

  Av Daniel Petersson den 22 april, 2016
  0

  Få val som görs under en människas livstid är så viktiga och påverkar en så mycket, som de val han/hon gör avseende val av skola och utbildning eller inriktning. Vikten av att i god tid göra rätt val har dessutom ökat – valmöjligheterna är flera idag än tidigare och de kommer också allt tidigare.

  De val som eleven gör, kommer än mer idag än tidigare, att påverka hans eller hennes framtida möjligheter att kunna välja utbildning på universitet och högskola, och att få jobb.

  Ju högre årskurs som eleven går i, desto större blir effekten av att välja fel skola eller inriktning och utbildning…

  Läs mer!