Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 3

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Höj friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad

  Av Daniel Petersson den 19 februari, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Landskrona har motionerat om att höja friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad.

  Motionär är Stefan Olsson (SD)

   

  Höj friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad

  Landskrona växer och i takt med att befolkningen ökar, ökar också behovet av service. Staden behöver därför många nya engagerade medarbetare framöver, som vill bidra i arbetet med att utveckla Landskrona. Landskrona stad har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden och arbetar utifrån värdegrunden BRA; bemötande, resultat och ansvar. Staden vill tillvarata kompetenta och engagerade medarbetare som kan bidra och erbjuder därför olika förmåner, däribland ett friskvårdsbidrag på 1 000 kronor per år.

  Ohälsa är en allt större utmaning för dagens arbetsgivare. Kostnaderna är sjukskrivningar, ineffektivitet och sociala problem. Att aktivt arbeta med friskvård är lönsamt och ger tydliga och mätbara resultat. Men resultatet sträcker sig långt utanför arbetet, med bättre hälsa kommer också högre livskvalitet. Landskrona stad behöver personal som är frisk och trivs för att de ska göra ett gott arbete.

  Friskvårdsbidraget ifrån Landskrona stad till de anställda har inte hängt med i prisökningen. Det var länge sedan summan för friskvård beslutades om i Landskrona stad och i och med prisutveckling på friskvård behöver Landskrona stad höja friskvårdsbidraget. Personalvårdsförmåner såsom friskvård är skatte- och avgiftsfria.

  Förslag till beslut

  Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att

  – Friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad höjs till 1 500 kronor per år.

   

  Läs motionen som PDF här.

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte 24 februari 2018

  Av Daniel Petersson den 4 februari, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Januarinytt

  Av Daniel Petersson den 18 januari, 2018
  0

 • Avdramatisera kontakten med socialtjänsten genom IT-lösningar

  Av Daniel Petersson den 16 november, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Landskrona har motionerat om att förenkla kontakten mellan invånare och socialtjänsten.
  Motionärer är Lars Ekvall (SD) och Fredrik Malm (SD)

  Avdramatisera kontakten med socialtjänsten genom IT-lösningar

  Att ta steget att kontakta ”socialen” när man har problem är för gemene man stort och många
  gånger ganska skrämmande. Folk ser nog nästan socialtjänsten som en motståndare i stället för
  den problemlösare som man i det flesta fall ska vara. Malmö Stad har en alldeles utmärkt lösning
  på detta via sina ”soctanter” på nätet läs gärna mer på http://www.malmo.se/soctanter.
  Det vi vill med vår motion är dels att inrätta en liknande tjänst men även med möjlighet till enskild
  anonym rådgivning i svårare fall t.ex. med familjer som har oro för barn eller anhöriga som är på
  väg att radikaliseras.

  Med hänvisning till ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna:

  – Att Individ och Familjeförvaltningen får i uppdrag att införa social rådgivning på nätet enligt
  Malmös modell men under ett bättre namn.

  – Att även utreda förutsättningarna för en enskild anonym rådgivning på nätet där svårare fall kan
  hanteras t.ex. ungdomar som är på väg in i gäng eller någon form av radikalisering.

  – Att även underlätta ansökningsförfarandet till olika sociala insatser igenom att publicera enkla
  checklistor inför ansökan på stadens hemsida.

  Motionen som pdf.

 • Inför digital justering av protokoll

  Av Daniel Petersson den 16 november, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Landskrona strävar alltid efter att hitta nya sätt att effektivisera ärendehantering och
  underlätta för såväl tjänstemän som för politiker. Därför motionerar vi nu om att införa digital protokolljustering.

  Inför digital justering av protokoll

  Under ett politiskt verksamhetsår i Landskrona stad justeras ett stort antal protokoll. Bara under
  2017 bl.a. har Ksau och Ks 23 planerade möten tillsammans. Varje protokoll ska, utöver
  ordföranden, justeras av en ledamot.

  Den ledamot som ska justera ett protokoll kan ibland behöva ta ledigt från jobb för att åka in till
  stadshuset för att signera ett protokoll, eller komma överens om en tid med nämndssekreteraren,
  vilket ibland kan vara svårt att få till så att det passar.

  Genom digital protokolljustering skulle de förtroendevalda kunna godkänna protokollet via
  exempelvis mejl och därefter vid nästkommande möte fysiskt justera protokollet genom
  underskrift. Ett annat möjligt alternativ skulle kunna var att protokoll godkänns i någon form av etjänst
  där den förtroendevalda med sin e-legitimation direkt kan ”skriva under” och därmed
  godkänna protokollet. Denna hantering skulle snabba upp processen för såväl tjänstemännen som
  de justerande politikerna.

  Det vore därför intressant att utreda möjligheterna att införa digital justering av
  sammanträdesprotokollen i Landskrona stad. Det kan handla både om legala aspekter då det
  uttrycks i kommunallagen att protokoll ska justeras inom 14 dagar och om tidsaspekter för alla
  parter.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

  – Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs i Landskrona stad.

  Motionen som pdf.

  Stefan Olsson (SD)