Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 3

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25, 0733-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Interpellation – När får det vara nog, Torkild Strandberg (L)?

  Av Daniel Petersson den 9 juni, 2017
  0

  Den rådande invandringspolitiken gör det svårt för kommunerna runt om i Sverige. Även för oss i Landskrona. Individ och familjenämnden dras med ett stort underskott. Därför har Stefan Olsson interpellerat i ämnet.

  När får det vara nog, Torkild Strandberg (L)?

  Nyligen äskade Individ- och Familjeförvaltningen ytterligare 7,6 miljoner kronor för att klara 2017
  års budget. Hur utfallet blir under 2018 är höljt i dunkel.
  En stor del av de 7,6 miljonerna beror på den alltför stora invandringen till Landskrona.
  Kostnaderna för heders/skyddsplaceringar har ökat närmast okontrollerbart, liksom
  ungdomskriminaliteten som genererar ökningar av dyrbara LVU-placeringar (Lagen om Vård av
  Unga). Vi politiker kan givetvis vägra att tillföra mer pengar till Individ- och Familjeförvaltningen,
  men då blir resultatet att förvaltningen måste dra ned på snart sagt all frivillig verksamhet, som
  det förebyggande arbetet. En sådan lösning bidrar säkert till okontrollerade kostnadsökningar i
  framtiden…

  Läs hela interpellationen!

  Stefan Olsson (SD)

 • Visa lite handlingskraft, Torkild Strandberg (L)

  Av Daniel Petersson den 28 februari, 2017
  0

  Lars Ekvall har interpellerat kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg om migrationsverkets brister i sina avtalsåtaganden.

  Visa lite handlingskraft, Torkild Strandberg (L)

  Migrationsverkets skuld till Landskrona stad uppgår i dagsläget till ca 60 Mkr. Denna fordran
  som staden har beror på att ersättningen för ensamkommande inte har betalats ut av
  Migrationsverket. Vi Sverigedemokrater har uppmärksammat problemet, bland annat
  genom en interpellation ställd till Torkild Strandberg den 30/5 2016. Vi fick då svaret att det
  inte fanns någon anledning till oro, att pengarna var på väg.
  Så är inte fallet. Det senaste beskedet är att Migrationsverket inte vet när skulden kommer
  att regleras. Sannolikt blir det inte under 2017…

  Läs hela interpellationen här!

 • Vad gör Treklövern åt otryggheten i Landskrona?

  Av Daniel Petersson den 28 februari, 2017
  0

  Stefan Olsson har interpellerat kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg om den faktiska och upplevda otryggheten i Landskrona

  Vad gör Treklövern åt otryggheten i Landskrona?

  Landskronaborna har tvingats genomlida en av de våldsammaste helgperioderna i stadens
  historia. Stora bränder, attacker på brandmän, rån och skadegörelse har präglat slutet av
  året. Den styrande Treklövern verkar handlingsförlamad. Det räcker sannerligen inte att gå
  ut med att betona föräldraansvaret. Fler och kraftfullare åtgärder krävs omedelbart. Vi
  Sverigedemokrater har sedan länge begärt att få träffa den lokala polisledningen
  tillsammans med kommunledningen för att utröna vari polisens problem ligger, men
  ingenting händer…

  Läs hela interpellationen här!

  Stefan Olsson (SD)

 • Hur ser du på samarbete med Sverigedemokraterna?

  Av Daniel Petersson den 28 februari, 2017
  0

  Stefan Olsson har interpellerat Mattias Adolfsson, treklöverns nytillsatte ordförande i Individ och Familjenämnden.

  Hur ser du på samarbete med Sverigedemokraterna?

  Jag ska be att få gratulera dig till din återkomst som ordförande i IoF. Det är ingen hemlighet
  att vi Sverigedemokrater var mycket kritiska till din företrädares sätt att sköta sitt uppdrag
  och att vi i högsta grad bidrog till att ett skifte på ordförandeposten nu sker.
  Men fakta är fortfarande desamma. Du kommer att representera en minoritet i Individ- och
  familjenämnden och är alltså i behov av stöd från oss eller (s). Vänsteroppositionen säger ju
  enligt känt mönster nej till de allra flesta av Treklöverns förslag…

  Läs hela interpellationen här!

  Stefan Olsson (SD)

 • Reningsmetod för läkemedelssubstanser

  Av Daniel Petersson den 28 februari, 2017
  0

  SD Landskrona har lämnat in en motion om att utreda möjligheten för att bygga ett nytt steg i stadens reningsverk för att fånga upp läkemedelssubstanser som annars hamnar i Öresund.

  Reningsmetod för läkemedelssubstanser.

  Idag används över 1000 aktiva läkemedelssubstanser i Sverige. Många av dessa läkemedelen
  bryts inte ner i våra kroppar utan hamnar i våra avlopp. Problemet är att flera av de
  medicinska substanserna också tar sig vidare genom reningsverkens alla steg – de mekaniska,
  biologiska och kemiska för att slutligen hamna i våra hav och vattendrag.
  Studier har visat att fiskar och groddjur kan byta kön eller bli sterila när de exponeras för de
  könshormoner som är vanliga i t.ex. p-piller…

  Läs Hela motionen här!