Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25, 0733-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Hur ser du på samarbete med Sverigedemokraterna?

  Av Daniel Petersson den 28 februari, 2017
  0

  Stefan Olsson har interpellerat Mattias Adolfsson, treklöverns nytillsatte ordförande i Individ och Familjenämnden.

  Hur ser du på samarbete med Sverigedemokraterna?

  Jag ska be att få gratulera dig till din återkomst som ordförande i IoF. Det är ingen hemlighet
  att vi Sverigedemokrater var mycket kritiska till din företrädares sätt att sköta sitt uppdrag
  och att vi i högsta grad bidrog till att ett skifte på ordförandeposten nu sker.
  Men fakta är fortfarande desamma. Du kommer att representera en minoritet i Individ- och
  familjenämnden och är alltså i behov av stöd från oss eller (s). Vänsteroppositionen säger ju
  enligt känt mönster nej till de allra flesta av Treklöverns förslag…

  Läs hela interpellationen här!

  Stefan Olsson (SD)

 • Reningsmetod för läkemedelssubstanser

  Av Daniel Petersson den 28 februari, 2017
  0

  SD Landskrona har lämnat in en motion om att utreda möjligheten för att bygga ett nytt steg i stadens reningsverk för att fånga upp läkemedelssubstanser som annars hamnar i Öresund.

  Reningsmetod för läkemedelssubstanser.

  Idag används över 1000 aktiva läkemedelssubstanser i Sverige. Många av dessa läkemedelen
  bryts inte ner i våra kroppar utan hamnar i våra avlopp. Problemet är att flera av de
  medicinska substanserna också tar sig vidare genom reningsverkens alla steg – de mekaniska,
  biologiska och kemiska för att slutligen hamna i våra hav och vattendrag.
  Studier har visat att fiskar och groddjur kan byta kön eller bli sterila när de exponeras för de
  könshormoner som är vanliga i t.ex. p-piller…

  Läs Hela motionen här!

   

 • Motion – Fossilfritt Landskrona

  Av Daniel Petersson den 24 november, 2016
  0

  Stefan Olsson, Lars Ekvall och Olov Stråmark har väckt en motion i Landskrona Kommunfullmäktige.

  Regeringen har startat initiativet ”Fossilfritt Sverige” med målsättningen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet samlar aktörer från näringslivet, kommuner, regioner och organisationer från hela landet. Initiativet ger svenska aktörer möjlighet att synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet. Fossilfritt Sverige är öppet för alla aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram för initiativet. Deklarationen klargör att aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri…

  Läs hela motionen här!

   

  Olov copy 
   Stefan Olsson (SD)      Olov Stråmark (SD)

   

   

 • Interpellation – Vad gör vi åt återvändande IS-krigare?

  Av Daniel Petersson den 24 november, 2016
  0

  Daniel Engström, ledamot för SD Landskrona i fullmäktige, har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.

  Vad gör vi åt återvändande IS-krigare?

  Vi kan läsa i media, bland annat på Sveriges Radio den 18 oktober, att cirka 140 svenska
  medborgare har återvänt efter att ha anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak.
  Nu förbereder sig flera kommuner för att arbeta med dessa. Det kan bland annat handla om
  att erbjuda praktiskt stöd till dessa…

  Läs hela interpellationen här!

   

  Daniel Engström (SD)

  Daniel Engström (SD)

 • Interpellation – Förbud mot mobiltelefon i skolan.

  Av Daniel Petersson den 24 november, 2016
  0

  Stefan Olsson, Kommunalråd för Sverigedemokraterna i Landskrona, har interpellerat utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth om möjliga mobiltelefonförbud bland Landskronas skolor.

  Många faktorer påverkar en elevs möjlighet att ta del av undervisningen i skolan. En av de
  viktigaste faktorerna för att eleverna ska lyckas med det är att arbetsmiljön är bra – att lugn
  och ro råder i klassrummet. Något som stör arbetsmiljön är nyttjandet av mobiltelefon.
  I början av oktober 2016 kom skolinspektionen med ett beslut kring mobiltelefon i skolan.
  Beslutet är tydligt och säger att ett förbud mot mobiltelefoner i skolan är förenligt med
  skollagen (2010:800)…

  Läs hela interpellationen här!

   

  Stefan Olsson (SD)

  Stefan Olsson (SD)