Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 137

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Rapport från byggnadsnämnden

  Av admin den 20 februari, 2008
  0
  0

  På byggnadsnämndens sammanträde i februari fick vi en genomgång av konsulterna som har tagit en titt på Axeltofta koloniområden med höjning av markområdet. Det finns en höjdskillnad från tre meter till 70cm. Mark och exploateringschefen Anders Folkar, kunde inte svara koloniägarna vad det skulle kosta att friköpa tomterna på i dagsläget, då det eventuellt kunde tillkomma en del saker som t.ex. pumpstation och diverse andra kostnader. Tycker att det är svagt att inte kunna presentera var man hamnar i kostnadsväg och tycker synd om kolonisterna. Vi i SD ville att han skulle presentera utredningen för kolonisterna, men det tyckte Anders Folkar var för tidigt att göra, då konsulterna inte var riktigt klara.

  Vi hade ett fall uppe angående bygglov i efterhand, byggherren hade lämnat in ritning fått den godkänd, men byggde för högt och för brett, treklövern ville godkänna bygglovet men vi i SD och sossarna ville avslå det, så det gick till votering där siffrorna blev 7-6 till (s) och Sd: s favör.

 • Våra företrädare 2008

  Av admin den 20 februari, 2008
  0
  0

  Detta är styrelsen för Sverigedemokraternas
  Landskrona-avdelning år 2008:

  Landskrona styrelsen 2008
  Från vänster:
  Kristina Drwiega Magnusson, Kassör
  Göran Nilsson, Suppleant | goran.nilsson@sverigedemokraterna.se
  Stefan Olsson, Ordförande | stefan.olsson@sverigedemokraterna.se
  Uno Holm, Ledamot | uno.holm@sverigedemokraterna.se
  Alf Andersson, Suppleant | alf.andersson@sverigedemokraterna.se
  Gert Nevhagen, Vice ordförande
  Carina Herrstedt, Sekreterare | carina.herrstedt@sverigedemokraterna.se
  Svenny Håkansson, Ledamot

  Ej i bild:
  Annelie Nilsson Thörnqvist, Suppleant
  Mona Andersson, Vice sekreterare

 • Rapport från Tekniska Nämnden och Trafiknämnden

  Av admin den 21 november, 2007
  0
  0

  Tekniska nämnden hade sammanträde den 13 Nov.
  Busshållplatsen skall flyttas från posten till samma sida som slottscaféet till en kostnad av 800000 kr.
  År 2009 får vi bussförbindelse till Örja och Häljarp och det kostar kommunen knappast något då Skånetrafiken har gjort ett avtal med TN så det blir betydligt billigare än dom 1,2 miljoner som det handlade om innan. Vi fick även information angående ny avfallspanna.

  Infarten kommer att öppnas upp mot pumpgatan innan årsskiftet om väder och vind tillåter.

  Trafiknämnden.
  Som vanligt var det ärende som handlade om handikapp parkeringar.
  Vi i SD reserverade oss som vanligt. (har tidigare skrivit om att vi i sd anser att det inte är nämndens sak att utfärda och sätta sig över läkarutlåtanden)
  Fick äntligen ut utredningen från vår trafikingenjör vad det gäller bortagandet av övergångställen (tog en månad) har summat igenom den men hittar inget matnyttigt så vi får väl ta ett nytt snack med honom. Tycker att det var ett givande sammanträde förutom handikapp tillstånden.

 • Rapport från Vuxennämnden

  Av admin den 21 november, 2007
  0
  0

  Mycket diskuterande ang tidningsartikeln, att väntetiden till SFI utbildningen var längre än 3 månader samt att det saknades lärare.
  Men enligt Lena Mårtensson/Stenudd så va det inte hela sanningen, rektorn hade inte räknat med övriga lärare som hade svenska som andra språk och som även då hoppade in på SFI utbildningen. Så har det visst varit tidigare också.
  Väntetiden är högst 3 månader helt enligt dom regler som finns.

  Sedan redovisade Lotta Olander om ”Effektivare stöd för arbetssökande med försörjningsstöd”
  Det går ut på att det inte ska behöva ta längre tid än 48 timmar från att man blivit registrerad till dess att man kommer in i verksamheten och sedan får en personlig handläggare. I samråd med denna upprättas ett slags kontrakt (handlingsplan) för det fortsatta arbetet.
  Handläggaren har för det fortsatta arbetet kopplingar till kompetenshöjande verksamhet, utvecklingsprogram och Kompetensforum. Utöver detta står handläggarna i kontakt med arbetsförmedlare och olika arbetsgivare för att snabbt kunna coacha personer som står nära arbetsmarknaden till riktiga jobb och/eller vikariat.
  Jag beskriver inte dom olika arbetsmetoderna men detta är ett underlag till det fortsatta arbetet med att utveckla dessa arbetsmetoder inom verksamheten.
  Inom nämnden kommer verksamheten att följas upp halvårsvis.

  Detta är väl ett svar på våran motion om
  ” Skärpta krav på socialbidragstagare” Vi fick ju till svar att våran motion var besvarad genomden så kallade ”Landskrona modellen” för ” Arbete istället för bidrag ”.