Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 135

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Motioner och Interpellationer

  Av admin den 28 oktober, 2008
  0
  0

  Här kan du läsa våra 2 senaste motioner
  -Utbilda Landskronas förtroendevalda i de demokratiska rättigheterna samt
  -Utdrag ur belastningsregistret.
  Vi har även lämnat in en
  -Interpellation till Torkild Strandberg(fp) om demokrati 2008-10-27
  med rubriken – Okunskap om vår demokrati?
  Detta med anledning av att SDU:s torgmöte stördes.

 • Rapport från Omsorgsnämnden

  Av admin den 30 augusti, 2008
  0
  0

  Hej på er alla !

  Nu är sommararen nästan slut och vi har åter kommit igång med våra arbeten i de olika nämnderna, vad jag vill prata om är vad som hände i Omsorgsnämnden den 27 aug.
  Vi hade två viktiga frågor uppe i nämnden den ena handlade om besparingar och den andra om matdistributionen.
  Om vi börjar med besparingarna:
  För att vi skall få ekonomin i balans så är vi tvungna att göra besparingar med ca 2,5 milj år 2008. I förslaget som låg på bordet så skulle inte våra äldre drabbas på något sätt, så det förslaget biföll vi. Samtidigt lade vi ett tilläggsyrkande som innebär att det skall tillsättas en konsult som ser över hela organisationen (omsorgsförvaltningen) för att se om man kan effektivisera och på detta sätt kunna göra framtida besparingar. Det tilläggsyrkandet fick bifall eftersom treklövern stöttade vårt förslag.

  Sedan har vi matdistributionen en gång per veckan utav kyld mat med ca 60 mils färdväg från Sala, ifrån att man lagat och packat maten tills det att den kommer på bordet hos våra brukare. Detta är något vi inte kan gå med på utan vi avslog detta eventuella förslaget och lämnade in ett särskilt yttrande som ni kan läsa här in under.

  Kristina Drwiega Magnusson
  Ledamot och gruppledare
  I omsorgsnämnden

  Särskilt yttrande

  Landskrona 080827

  Vi Sverigedemokrater kan inte gå med på Omsorgsnämndens förslag, för denna typ av upphandling beträffande matdistributionen till vårdtagarna i Landskrona kommun.
  Vi anser att man inte agerar för brukarens bästa.
  Att få hemskickad färdigförpackad mat kan inte vara särskilt tilltalande.
  En nylagad varm måltid borde vara allas självklara rättighet i vårt samhälle.
  Vi anser att doft, utseende och uppläggning är viktigt, maten måste locka både öga och smaklökar.
  Den högre kostnad det innebär att återgå till att tillaga maten i storkök för att sedan distribuera ut den till vårdtagarna, bör man väga mot det faktum att middagen smakar betydligt bättre på detta sätt.
  Måltiderna är höjdpunkten i vardagen för många äldre och dessa ska naturligtvis prioriteras högt.

  Vi anser att man bör återgå till att tillreda maten i storkök i den egna kommunen och på så sett låta dom äldre få nylagad mat dagligen.

  Mona Andersson
  Kristina Drwiega Magnusson

 • Träffa dina lokala politiker på Landskronakarnevalen!

  Av admin den 9 juli, 2008
  0
  0

  Besök gärna vårt informationstält utanför Folketshus, under Karnevalen. Våra lokala politiker kommer att finnas på plats för att svara på dina frågor, lämna ut informationsmaterial, eller bara prata en liten stund tillsammans över en kopp kaffe.

  Väl mött!

 • Budgetanförande för 2009

  Av admin den 24 juni, 2008
  0
  0

  Den 23/6 var det fullmäktigemöte med budget. På samma möte så bifölls vår, sedan länge lagda motion bilda ett utvecklingsråd i Landskrona.
  Sverigedemokraterna röstade för sitt förslag i helhet. Här kan ni läsa ett litet utdrag ur budgetanförandet som Sd:s ordförande läste upp:

  Sverigedemokraterna i Landskrona vill genom att lägga fram följande alternativa budgetförslag för 2009 visa på vårt ansvarstagande. Vi är övertygade om att en sverigedemokratisk politik och budget som förenar trygghet och tradition är det bästa för Landskrona.

  Ett problem för politiken är att det är för stort avstånd mellan de som fattar beslut och medborgarna. Den kultur som odlats fram där beslut fattas bakom stängda dörrar, utan öppen dialog och utan medborgarinflytande måste ersättas av öppenhet och transparens.

  Trots att Sverige och Nordvästskåne befinner sig i en högkonjunktur är arbetslösheten fortsatt hög i Landskrona. Det här hänger ihop med den kravlösa invandring som riksdagspartierna låter fortgå utan någon som helst återkoppling till dess konsekvenser. Samtidigt ser vi att på andra sidan Öresund förs det en politik som i mångt och mycket liknar Sverigedemokraternas. I Danmark finns det ingen arbetslöshet att prata om.

  Invandringens konsekvenser och det som numera kallas utanförskap när invandrare inte försörjer sig själva, är inte sällan orsaken till den ökade brottsligheten och det ökade våldet samt inte minst bråk, stök och trakasserier i skolan.
  Det går inte att fortsätta bortförklara att alla de problem som Landskrona brottas med är en konsekvens av en släpphänt invandringspolitik. Vår politik innebär att resurser avsätts till att stävja brottsvågen i Landskrona, att förebyggande insatser sätts in mot unga och att alla de familjer som varken identifierar sig med det svenska samhället eller de värderingar vi har i Sverige.

  Finns det inget intresse av att anpassa sig eller någon vilja att bidra så ska insatser sättas in för att förmå dessa familjer, vars barn ofta är skyldiga till mycket av den otrygghet och kriminalitet som vi i Landskrona upplever, att flytta från Landskrona och Sverige. Det handlar inte om att vi skulle vara främlingsfientliga utan om att vi anser att dessa invandrare har fått en andra chans till ett nytt liv i Sverige och bör inte missbruka denna möjlighet. Det är tydligt att det inte bara är vi sverigedemokrater som tycker så i frågan, det visar inte minst valresultatet 2006. Det är dags att börja tala klarspråk och verkligen ta tag i orsakerna: jag citerar
  ” brottslighetens bakomliggande orsaker skall bekämpas med samma kraft som själva brottsligheten”. Slut citat
  Detta kan bara göras om vi känner till och vågar belysa orsakerna till den ökade brottsligheten”.

  -budgetanförandet i sin helhet

 • Inlämnad motion och reservation

  Av admin den 3 juni, 2008
  0
  0

  Här kan du se vår motion
  -Utöka resurserna för logopeder och skolpsykologer

  Läs även vår reservation mot vuxennämndens remissvar ang. SFI
  bonus på 12,000 kr
  -Reservation mot SFI bonus