Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 134

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Sverigedemokraterna fick rätt angående Landskrona kommuns budget!

  Av admin den 25 april, 2007
  0
  0

  För tre års sedan fastslog länsrätten i en dom att Landskrona kommuns budgetbeslut för år 2004 stred mot kommunallagens krav på en budget i balans eftersom budgeten visade ett underskott på 32 miljoner kronor. Det var Sverigedemokraterna i Landskrona som anmälde saken till Länsrätten.

  Efter Länsrättens dom överklagade kommunen till kammarrätten som då avslog kommunens begäran.

  Nu har regeringsrätten gjort samma bedömning och därmed står Länsrättens dom fast.

  Sverigedemokraterna har således fått rätt i sin bedömning, vilket var glädjande. Det var socialdemokratisk styre då med Niklas Karlsson i spetsen.

 • Styrelsen 2007

  Av admin den 7 mars, 2007
  0
  0

  Detta är styrelsen för Sverigedemokraternas
  Landskrona-avdelning år 2007:

  B

  Stående från vänster:
  Gert Nevhagen, Ledamot
  Mona Andersson, Vice sekreterare
  Thord Lindblom, Vice ordförande och gruppledare
  Kristina Drwiega Magnusson, Kassör
  Svenny Håkansson, Ledamot
  Per Wahlberg, Adjungerande
  Zvonko Borcic, Ledamot
  Rolf Jönsson, 2:e Vice ordförande

  Sittande från vänster:
  Stefan Olsson, Ordförande
  Carina Herrstedt, Sekreterare

  Ej i bild:
  Annelie Nilsson Thörnqvist, Suppleant

 • Styrelsen 2007

  Av admin den 6 mars, 2007
  0
  0

  Detta är Sverigedemokraternas Landskrona-avdelnings styrelse för 2007:

  Ordförande:
  Stefan Olsson

  Vice ordförande / Gruppledare:
  Thord Lindblom

  2:e Vice ordförande:
  Rolf Jönsson

  Sekreterare:
  Carina Herrstedt

  Vice Sekreterare:
  Mona Andersson

  Kassör:
  Kristina Drwiega Magnusson

  Ledamöter:
  Borcic Zvonko
  Gert Nevhagen
  Svenny Håkansson

  Adjungerande:
  Per Wahlberg.

 • Våra politiska uppdrag(2007)

  Av admin den 6 mars, 2007
  0
  0

  Här följer en förteckning över Sverigedemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige, nämnder m.m. i Landskrona kommun.

  En nyare mer akuell lista är under bearbetning och kommer att publiceras här inom kort.

  Klicka här (Gamla listan)

 • Detta är helt oacceptabelt för SD

  Av admin den 1 december, 2006
  0
  0

  ”Detta är helt oacceptabelt för SD”

  Att skylla på ett gott valresultat från ett etablerat parti som Sverigedemokraterna är oförskämt!

  Vi i SD känner mycket väl till en oro och bråk i många skolor i Landskrona som inte kan accepteras.

  Varför har BUN inte gjort något åt saken i god tid för att förhindra en kraftig upptrappning?

  Detta känner även Eva Bergenstråhle till och borde inte vara så överraskad som man publicerar i denna artikel.

  Patrik Helgesson som är rektor på skolan påpekar att en av orsakerna till att problemet blivit värre är Sverigedemokraternas stora valframgångar i Landskrona? Vad har nu valet med saken att göra? Tydligen kan barnen på GA-skolan gå tillväga hur som helst mot sina lärare och skylla från sig med vad som hälst.

  Väljarna i Landskrona får tydligen inte välja vad de vill när det är tid med valet.

  Vid ett par tillfällen har vi lämnat in motioner om vad som skall göras mot elever som missköter sig på skolan.

  Dessa motioner har fullständigt nonchalerats av BUN och det är kanske därför att situationen bara blir värre och värre.

  Det är väl lärarna som skall respekteras som arbetsledare i våra skolor och våra regler skall följas till punkt och prick.

  Nu måste verkligen föräldrarna till barnen som behandlar lärarna på detta sätt ta sitt ansvar och kontakta skolan på rätt sätt.

  Vi kan inte ha en polisstation på skolan, nej nu tycker vi i SD att elever som missköter sig på detta sätt skall placeras på en särskild skola med kompetent personal för att där få sin utbildning och lära sig att uppföra sig på rätt sätt.

  Detta har vi lämnat motion om men tyvärr blev det avslag på den med en dålig förklaring.