Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 133

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Distriktsårsmötet den 21 februari i Landskrona

  Av bloggare den 11 februari, 2010
  0
  0

  Distriktårsmöte Syd hålles i Landskrona den 21 Februari

  Alla medlemmar välkommna

 • Årsmöte Sverigedemokraterna i Landskrona

  Av bloggare den 10 februari, 2010
  0
  0
  Glöm inte årsmötet Lördagen den 20 februari kl. 13.00
   
   

  Då det vankas mat o dryck vill vi ha in anmälan om din närvaro – senast den 14 Februari

  Alla som har giltigt medlemskort eller betalt in medlemsavgiften så att den regisrerats senast den 7 Januari 2010 – har rätt att rösta vid mötet

  Medlemsavgiften kan lösas direkt på plats – men gäller då inte som en rösträttighet vid  detta årsmötet.

 • Kommunfullmäktigemöte 2010-02-08

  Av bloggare den 10 februari, 2010
  0
  0

  Ny ”seger” för SD i Landskrona

  Fattade beslut :  Citerat från HD

  Två nya kommunala bolag kommer att bildas; Landskrona Energi AB som ska äga näten för el, fjärrvärme och data och Landskrona Kraft AB som kommer att stå för produktion av el och värme.

  Först efter lång debatt kom kommunfullmäktige sent på måndagskvällen till beslut.

  Sverigedemokraterna fick genom sitt ändringsyrkande om att bolagens årliga avkastningskrav blir sex procent, inte åtta som i förslaget. Stefan Olsson (SD) drev också på för att få försäkringar om att bolagiseringen inte ska leda till höjda taxor, som ett sätt att dra in pengar till kommunen.

  Några sådana löften ville Torkild Strandberg (FP) inte oreserverat ge.

  Men han kommenterade :

  — Det finns ingen ambition att använda avkastningen till annan verksamhet, men om det blir en vinst skulle man vid ett svårt ekonomiskt läge kunna använda den till exempel till omsorg eller skola.

  — Jag tycker att man ska vara hederlig, om vi får flera vargavintrar i rad så är det klart att det påverkar taxorna, sa han men röstade sedan, tillsammans med övriga representanter från treklövern, för SD:s tilläggsyrkande om att bolagiseringen i sig inte ska föranleda några taxehöjningar.

  SD fick även treklöverns gehör för ett fullmäktigeuttalande om att bolagiseringen inte ska vara ett första steg mot utförsäljning av verksamheten.

  Niklas Karlssons ansåg:

  Om mindre än ett år har vi ett nytt fullmäktige. Men vi från S kommer aldrig att medverka till en utförsäljning, sa han.

  Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot bolagiseringsbeslutet. Det är nätbolaget Landskrona Energi man vänder sig emot.

  De nya bolagen antas kunna vara i drift i januari 2011.

 • Information Möte Kommunrevisionen

  Av bloggare den 4 februari, 2010
  0
  0
   För info:
   
  Den 4 Februari 2010 hölls möte på kommunrevisionen Landskrona
  Ernst & Youngs Anna Ershytt redogjorde för utförda granskningar inom Landskrona kommuns nämnder.
  Uppföljning av 2008 års granskningar.
   
  Granskningarna gällde fölsamheten till lagstiftning samt granskning av hanterande av avtal.
  Alla svar på utskickad enkät ännu inte inkommna.
   
  Granskade nämnder :
  Teckniska Nämnden, Räddningsnämnden, Miljönämnden, Överförmyndarverksamheten, Teknisk nämnden, Byggnadsnämnden, samt KS.
   
  Nästa möte hålls den 24 Februari.
   
  Rapporterad av Bengt Hellström 2010-02-09
 • Landskrona stads budget för 2010

  Av admin den 22 juni, 2009
  0
  0

  Landskrona stads budget är fastställd!
  Eftersom varje budgetförslag skulle tas i sin helhet, så fick vi inte igenom några förslag, utan det blev Treklöverns budget som vann gehör. Hela vårt budgetförslag finns att ladda hem genom att klicka på länken nedan:
  SD Landskronas budgetförslag

  Vårt förslag i korthet:
  · Halvera bidragen till studieförbunden, det innebär en besparing på +1.5 Mnkr.
  · Slå samman kultur o fritidsnämnd, en besparing på c:a +300.000 kr
  · Slå samman byggnads o miljönämnd, en besparing på c:a +1,5 Mnkr
  · Lägga räddningsnämnden under kommunstyrelsen, en besparing på c:a +200.000 kr
  · Frysa partiernas mandatstöd, samt politikerarvodena ca +175 000 kr
  · Halvera näringslivs anslaget, en besparing på +4.5 Mnkr.
  · Att tillskriva regeringen om att LA ska bli undantaget EBO-lagen.
  · Slopa modersmålsstödet, en besparing på mellan+ 0.6-1.0 Mnkr.
  · Höjning av skattesatsen till 20,49 + 14 Mnkr
  · Slopade avgifter för trygghetslarm – 400 000 Kr
  · Satsningar mot ungdomsarbetslösheten Anslag för – 10 Mnkr

  Dessa förslag innebär besparingar på 23,275 000
  Vi vill satsa 18,400 000 bl.a på följande 10 Mnkr på ungdomsarbetslösheten, utöka BUN:s ram med 2 Mnkr, 400 000 kr på avskaffandet av avgiften på trygghetslarm mm. Överskottet på ca 11,5 Mnkr är pengar som vi menar skall användas på ytterligare satsningar som kan bli aktuella med tanke på dystra prognoserna inför kommande år.

  Så vi har inte höjt skatten bara för att lägga pengarna på hög, utan vi menar att t.ex placeringar av barn, vårdplatser inom omsorgen mm är verksamheter som är svåra att beräkna i förtid och därför finns det i vår budget ett utrymme till detta så att ingen annan verksamhet skall behöva skära ner för att kostnaderna ökar någon annanstans.

  Sverigedemokraterna reserverade sig emot Treklöverns budget

  Budgetreservation

  Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot Treklöverns budget för 2010, till förmån för vårt eget budgetförslag till mål och budget 2010.

  Vi anser att Treklövern behandlar budgeten som det endast är en lek med siffror och mänskliga värden helt saknas.

  De tar upp kampen mot brottsligheten men helt utan egna förslag på hur de vill komma tillrätta med densamma. Det verkar som att Treklövern kört fast i sitt tänkande, det saknas visioner och idéer om vad de vill och vart de är på väg.

  I Treklöverns budget saknar vi också förslag på hur de vill komma tillrätta med det ökade försörjningsstödet i Landskrona. En ökad inflyttning av bidragsmottagare är inte vad Landskrona Stad behöver i denna lågkonjunktur. Landskrona har näst högst bidragsbelopp per invånare, efter Malmö Stad.

  Här saknar Treklövern också visioner och ideér på hur de vill möta den negativa trenden.

  Vi menar också att det i Treklöverns förslag saknas idéer och förslag på hur De skall möta den stigande arbetslösheten, framförallt ungdomsarbetslösheten. Med en Sverigedemokratisk budget som både innehåller förslag mot ungdomsarbetslösheten och det ökade försörjningsberoendet, så hade Landskrona Stad stått bättre rustad inför framtiden. Det ökade försörjningsstödet beror inte bara på lågkonjunkturen, utan till stor del beror det på den kravlösa invandringspolitik och avsaknaden av en verklig integrationspolitik som visat sig vara förödande för Landskrona. Här måste den styrande Treklövern vara mer öppen och diskutera problemen, för att överhuvudtaget komma i närheten av att kunna lösa dem. Men det fortsätts med att stoppa huvudet i sanden eller om man så vill ”Treklövern ser inte skogen för alla träden”

  Treklöverns budget kan vi inte ställa oss bakom och reserverar därför oss till förmån för vårt eget budgetförslag.

  Landskrona den 17 juni 2009

  Svenny Håkansson
  Gruppledare SD Landskrona

  Stefan Olsson
  Ordförande SD Landskrona