Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 132

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Ny Styrelse SD Landskrona 2010 utsedd

  Av bloggare den 20 februari, 2010
  1
  0

   

  Den nya styrelsen : från vänster: Daniel Engström , Mona Andersson , Alf Andersson , Stefan Olsson , Uno Holm , Kicki Hellström , Gert Nevhagen , Kristina Drwiega Magnusson , Daniel Petersson

  SD Landskrona höll den 20 Februari sitt årsmöte. Mötet som var förlagt på Folkets hus, Västra Fäladen, var välbesökt. Ett 50-tal medlemmar, avnjöt den goda maten och givetvis ett vanilj hjärta till kaffet, dagen till ära.

  Klubben framför ett stort tack till alla som hjälpte till med mat och andra detaljer inför detta möte.

  Mötesordförande Björn Söder och mötessekreterare Carina Herrstedt

  Avgående Svenny Håkansson och Carina Herrstedt blir avtackade för 2009 års styrelseuppdrag

 • Artikel i HD 18/2 – Landskrona växer – på gott o ont

  Av bloggare den 18 februari, 2010
  0
  0

  För elfte året i rad växer Landskrona. År 2009 flyttade 2 784 in och 2 519 ut.

  41 226 personer bor nu i kommunen. Det är 366 fler än för ett år sedan (födda och döda inräknade).

  1 447 inflyttade från Skåne, 547 från övriga Sverige och 790 från utlandet.

  Tidigare befolkningsökningar: 2008: 441, 2007: 401, 2006: 672, 2005: 307, 2004: 381, 2003: 183, 2002: 178, 2001: 569, 2000: 392, 1999: 82.

 • Pressmeddelande – Förbehållsbelopp för äldre

  Av bloggare den 15 februari, 2010
  0
  0

  PRESSMEDDELANDE: SD vill höja förbehållsbeloppet för våra äldre i Landskrona

  Våra pensionärer har fått stå tillbaka i ett antal år när den ekonomiska krisen drabbade omsorgsförvaltningen.
  Så nu när denna trend har vänt och budgeten är i balans så anser vi Sverigedemokrater att det inte är mer än rätt att våra pensionärer ska få märka av detta.

  Kristina Drwiega Magnusson, gruppledare för SD i omsorgsnämnden säger:

  -Ända sedan efter valet 2006 har omsorgsnämnden haft sparbeting, och det har på ett eller annat sätt drabbat våra äldre. Nu säger vi i SD stopp för mer sparande, man sparar inte på dessa människor som slitit och kämpat i alla år och som i högsta grad bidragit till den välfärden vi har idag.

  -På riksnivå sänker man skatten för löntagarna men våra pensionärer får bara sänkt pension, det är helt fel, nu måste vi ge tillbaka till våra äldre. Varje hundralapp extra i plånboken är guld värt för våra äldre.

  Kostnaden för en höjning av förbehållsbeloppet med 2 % skulle innebära ca 2 milj. kr.

  Vi Sverigedemokrater yrkar:
  Att Omsorgsnämnden föreslår att fullmäktige höjer förbehållsbeloppet med minst 2 %

  För vidare information:

  Kristina Drwiega Magnusson
  Gruppledare SD omsorgsnämnden

  Stefan Olsson
  Ordförande SD Landskrona
  0708-366186

  Fakta: Förbehållsbelopp är det belopp som den enskilde skall garanteras att behålla av sina egna medel efter det att avgift tagits ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.
  Dessutom skall medel finnas för boendekostnaden.

 • Svar från Kristina på inlägg i media

  Av bloggare den 14 februari, 2010
  0
  0

   

  Svar på Jan Eriksson insändaren den 7 feb

  Jag har funderat en del på Din första fråga Du ställde som löd:

  Vill ni själva bo på Kassakrokens äldreboende när ni blir gamla och trötta”

  Den är svår att besvara eftersom behovet inte finns ännu. Min önskan är att jag inte ska behöva bo på något äldreboende överhuvudtaget. Den hjälp jag kanske kommer att behöva kan förhoppningsvis ges i hemmet och att jag då får välja vilken hjälp jag behöver.

  Visst kan det komma en tid då jag också blir både trött och otrygg och känner att det blir skönt att flytta till äldreboende, men jag har mycket svårt att sätta mig in i den situationen.

  Din andra fråga var: ”Tycker ni att bemanningen säkerställer de äldres individuella behov av trygghet”

  Den kräver ett något längre svar.

  Kassakroken är en ganska stor byggnad med stora ytor så jag känner att behovet av en högre bemanning hade varit på sin plats.

  Jag har samtalat med enhetschefen Sofie Persson som säger att det har fungerat väl under 2009 utan incidenter fram till nu. Personalen har tagit ett stort ansvar. Skulle vårdtyngden öka så räcker det inte till med den bemanning som finns idag.

  Nattpersonalen arbetar 10 timmar från kl 21.00 – 7.00 utan schemalagda raster.

  Förhoppningarna är att de äldre sover på natten vilket de flesta också gör enligt Sofie Persson.

  Min önskan är att det funnits en vårdgivare på varje våning. Det skulle givetvis öka de äldres trygghet och de individuella behoven hade tillgodosetts utan längre dröjsmål samt att de anställda hade känt sig mer tillfreds.

  Sorgligt nog styr ekonomin.

  Vi Sverigedemokrater kommer inte att gå med på fler besparingar inom äldreomsorgen. Tvärtom ska vi kämpa för en bättre vård och omsorg för våra äldre.

  För Sverigedemokraterna

  Kristina Drwiega Magnusson

 • Människan i Välfärdssamhället

  Av bloggare den 12 februari, 2010
  0
  0