Otillåten andrahandsuthyrning | Sverigedemokraterna Landskrona

Otillåten andrahandsuthyrning

Stefan Olsson (SD) Interpellerar om problemen med andrahandsuthyrning satt i system och vad det skapar för problem för kommunala verksamheter.
Interpellationen är ställd till Kenneth Håkansson (-) som är styrelseordförande för AB Landskronahem tillika Landskrona Stadsutveckling AB.

Otillåten andrahandsuthyrning

Ställd till AB Landskronahems/Stadsutvecklingsbolagets styrelseordförande Kenneth
Håkansson (-)

Ett av landets största problem i dag är bostadsbristen, där den kategori som drabbas hårdast är
landets unga. Sverige har i dag 300 000 aktivt sökande unga som kommer längre och längre från
bostadsmarknaden. Detta får förödande konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i kommunen.

Samtidigt kan vi se att en större andel av de som har ett lägenhetskontrakt, väljer att hyra ut sin
lägenhet i andrahand, viket allt oftare görs otillåtet. Det finns i dag flera olika aktörer som
förmedlar andrahandslägenheter, men andelen som väljer att andrahands uthyra sin lägenhet är
fortfarande mycket större…

Läs hela interpellationen här!

Stefan Olsson (SD)