Öppet brev från vår lokala ordförande ! | Sverigedemokraterna Landskrona

Öppet brev från vår lokala ordförande !

I år är det valår… 2010 blir ett ödesår för Sverige; tänk efter före…

Valet 2010 handlar om ett vägval!

Att vara politiskt korrekt politiker i Det Nya Sverige, kan liknas vid en våt dröm. Som att arbeta i en skyddad verkstad, utan insyn eller att det ställs några krav. Ansvar är ett okänt begrepp. Koncept som utbildning, kunskap, kvalifikationer, social kompetens, intelligensnivå, livserfarenhet… visioner eller förutseende, förefaller fullständigt oväsentligt.

Bara man tillhör det politiskt korrekta etablissemanget, lär sig vända kappan efter vinden och anammar begreppet lagom, så har man kvalificerat sig. Då fylls lönekontot automatiskt på varje månad!

Till fyrsiffriga miljardbelopp har man ”köpt” på sig en fullständigt unik flora av nya socialpolitiska problem och samhällsnedbrytande begrepp, samt för landet tidigare ofta helt okända destruktiva företeelser:

utanförskap, religiös fanatism, arbetslöshet, fattigdom, samhällsterrorism, segregation, ghetton, ekonomisk recess, moskébyggen, skolpyromani, släktfejder, hedersmord, bilbränder, kränkningsarvoden, kriminella gäng, gruppvåldtäkter, serievåldtäkter, organiserad brottslighet, ja listan kan göras hur lång som helst. Situationen blir allt värre i takt med att invandringen ökar.

Ställ frågan till Dig själv: hur har detta gynnat mig, grannen eller andra svenskar i Det Nya Sverige? Har detta tillfört min familj något positivt…?

En annan sak som förbryllar mig i mycket stor utsträckning är: politiker som slår sig för bröstet och talar om hur rikt och välmående landet är! Men likväl måste det sparas in på  allt, medan all statlig och kommunal service blir allt dyrare och allt sämre. Och som ibland slopas helt! Under åren 1998-2008 har Landskrona stad betalat ut 680 Mnkr i socialbidrag till utrikesfödda!

Många länder målar upp Sverige som ett skräckexempel när det gäller en havererad invandringspolitik. Importen av ”okvalificerad” arbetslöshet bara fortsätter. Varför inte låta arbetslösa människor arbeta för stat och kommun, då de redan erhåller skattefinansierad betalning genom olika typer av bidrag. Det Nya Sverige har blivit en spegelbild av Nordafrika och Mellanöstern!

Sverige och framförallt Landskrona, kan inte fortsätta att vara en global allemansrätt, där man en månad efter beviljat uppehållsttillstånd reser på semester till det land där man säger sig ha flytt från dödshot, förföljelse m.m.

Sprid gärna detta till vänner, bekanta och arbetskamrater. Den 19 september är dagen då vi som värnar om vårt kära Sverige och Landskrona visar att nu är det nog med strutspolitiken!

Vänligen

Stefan Olsson
Ordf SD Landskrona
0418-75165
0708-366186
08-50 00 00 55