Motion om översyn av policys och styrdokument | Sverigedemokraterna Landskrona

Motion om översyn av policys och styrdokument

Sverigedemokraterna Landskrona har lämnat in en motion gällande översyn av kommunens policys och styrdokument.

Sverigedemokraterna vill:

Att en översyn av kommunens samtliga styrdokument, policys, mål och indikatorer ska genomföras, i syfte att ta fram vilka som inte fyller ett verkligt behov och därför bör avskaffas.

Läs hela motion genom att klicka här.