Motion om att se personer med funktionsnedsättning | Sverigedemokraterna Landskrona

Motion om att se personer med funktionsnedsättning

Sverigedemokraterna i Landskrona har lämnat in en motion gällande funktionsnedsättning. Motionärerna vill utreda tillgängligheten för framför allt rullstolsburna och andra personer med gångsvårigheter, ta fram en plan för handikappsparkeringarna, höja parkeringsböterna på kommunalt ägd mark samt utreda förutsättningarna att via ett anställningsprogram eller andra incitament öka antalet personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet.

Motion| Sverigedemokraterna Landskrona
Se personer med funktionsnedsättning
Funktionshindrad något som vissa är ifrån födseln, för andra kommer det via sjukdom och
för en grupp sker det via olyckor t.ex. trafikolyckor. Kontentan är att det kan hända oss alla
eller våra nära och kära. Landskrona Stad har via sin värdegrund BRA satt ribban högt hur
staden ska fungera.

I mångt och mycket fungerar detta ypperligt men bristerna ligger i hur staden fungerar för
personer med funktionsnedsättning. Tyvärr ställs den gruppen utanför på många sätt. Det är
t.ex. tillgänglighet i vår stadsmiljö där framkomligheten till många ställen i centrum och
stråket ned emot stadshuset som är det minst sagt bristande. Sen även vad det gäller att ta
in de personerna med funktionsnedsättning i stadens organisation brister det troligen.
Många med funktionsnedsättning står tyvärr långt från arbetsmarknaden, kanske p.g.a. den
stigmatisering som tyvärr finns om denna grupps kompetens på arbetsmarknaden.

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:

Att – ge Teknik- och Serviceförvaltningen i uppdrag att utreda tillgängligheten för framför allt
rullstolsburna och andra personer med gångsvårigheter i stadens centrala delar och framför
allt mellan centrum och stadshuset.

Att – ge Teknik- och Serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för
handikappsparkeringarna. Detta både i antal och också placering.

Att – ge Teknik- och Serviceförvaltningen i uppdrag att höja parkeringsböterna på
kommunalt ägd mark. Det belopp man får betala vid felparkering bör vara ytterst kännbart
förslagsvis 1300 Kr och skylta upp detta på lämpliga platser.

Att – ge Stadsledningskontoret uppdrag att utreda förutsättningarna att via ett
anställningsprogram eller andra incitament öka antalet personer med funktionsnedsättning i
kommunal verksamhet.

Läs motionen som PDF här.