Lösningar på Landskronas delikata problem ? | Sverigedemokraterna Landskrona

Lösningar på Landskronas delikata problem ?

I måndags, på lokalen , gästades vi av Börje Andersson , ordföranden i stadsbyggnadsnämnden ,och stadsarkitekt Per-Fredrik von Platen.

De berättade vad de tyckte var den bästa lösningen för att komma ur Landskronas nedåtgående negativa spiral – vad gäller ekonomi, sysselsättning och byggnationer.

Man förordade att vi mycket snart måste börja investera i Landskrona med att bygga nya attraktiva bostäder – om man inte vill satsa i Landskrona kommer staden att sjunka djupare och djupare .

Fram till nu har vi en alldeles för stor del halvmodärna hyresfastigheter som inte får fler arbetande människor att bosätta sig i staden – de väljer hellre att pendla om de har arbete i staden.

Stadens ekonomi tyngs ner av alltför många bidragstagare och vi måste få hit folk som kan bidraga med att förbättra stadens inkomster och kanske någon gång i framtiden få vågskålen i balans.

Mötet var välbesökt – inte en stol ledig – många hade frågor att ställa och alla fick dem besvarade av våra båda gästtalare. Stämningen var possitiv och framåtanda kunde anas hos deltagana.