Landskronas socialtjänst får kritik på punkt efter punkt | Sverigedemokraterna Landskrona

Landskronas socialtjänst får kritik på punkt efter punkt

Socialstyrelsens granskning av socialtjänsten i Landskrona är klar. På punkt efter punkt får kommunen kritik för sin hantering av socialbidragstagare. Hela systemet med obligatorisk motprestation ifrågasätts men kommunalrådet Torkild Strandberg (FP) håller fast vid modellen.

Socialstyrelsen ifrågasätter hela systemet med obligatorisk motprestation i form av 30 timmars kompetenshöjande verksamhet i veckan, ofta i form av praktik, i utbyte mot socialbidrag.

Men inte i något av de ärenden som Socialstyrelsen granskat fanns dokumentation som visade att socialtjänsten i Landskrona rådgjort med arbetsförmedlingen

I flera av de ärenden som Socialstyrelsen granskat är dokumentationen bristfällig och i vissa fall har inte ens grundutredningar gjorts. Myndigheten kritiserar också handläggningen av en del ansökningar.

— Det är allvarligt att det saknas utredningar. Det är svårt att fatta beslut om bistånd om man inte gjort en ordentlig utredning om den enskildes situation

Vuxennämnden i Landskrona har till den 19 maj på sig att redovisa vilka åtgärder man gjort.

Saxat ur HD 2010-03-23

/Skulle man inte kunna begära någon form av motprestation av friska arbetsförda människor ?? Om man behöver kalla det kompetenshöjande kan ju ifrågasättas.Det får iallafall människorna ut från den farliga spiral, att gå hemma  sysslolösa, vilket kan vara en ohälsosam psykiskt belastning.

Reds anm.