Landskronas skolelever fostras till SD-hat! | Sverigedemokraterna Landskrona

Landskronas skolelever fostras till SD-hat!

Interpellation ׀ Sverigedemokraterna Landskrona Ställd till utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (FP)

Landskronas skolelever fostras till SD-hat!

I början av maj tog integrationsminister Erik Ullenhag (FP) initiativ till ett direktiv som syftar till att kartlägga och motverka vad man kallar ”främlingsfientliga” attityder, enligt uttalande i media är en av orsakerna till utredningen Sverigedemokraternas valframgångar. Måndagen den 16 maj anordnade IF Metall en så kallad ”Anti-rasist” gala på Landskrona teater, där kända SD-hatare uppträdde.

På dagen var det två föreställningar där c:a 400 åttonde klassare från Landskrona stads skolor var inbjudna för att indoktrineras mot Sverigedemokraterna.

Denna gala eller kampanj, hade en tydlig ideologisk slagsida och galan gick i stort sett ut på att motarbeta och smutskasta SD, man ville brännmärka människor som har ryggrad att inte lydigt rätta in sig i det politiskt korrekta ledet och med mössan i hand stå och tacka för allt fint vi svenskar fått av såväl er i alliansen/treklövern som mångkulturalister före er. Tydligen så har skolorna redan börjat sin valkampanj inför 2014, genom att låta skolelever bevittna ett ytterst politiserat arrangemang, och det skrämmer mig att skolorna försöker påverka våra elever att inte få tänka fritt eller bilda sig en egen uppfattning om SD, utan bara får lyssna på ett ensidigt budskap.

Det ligger oroväckande nära till hands att betrakta skolornas inblandning som ännu ett led i den aktuella utredningen som Lisa Flinths partikamrat i regeringen iscensatt, dvs. ännu en i raden av många vinklade opinionskampanjer som dragits igång för att skolelever med rösträtt 2014 inte ska rösta på ”fel” parti.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (FP)

* Kände du till att våra skolelever deltog på ett ytterst politiserat arrangemang anordnat av IF Metall?

* Om ja, tycker du det är skolans uppgift att hjälpa till att motarbeta ett demokratiskt valt parti?
* Om Du inte kände till att skolorna besökte ett politiserat arrangemang, hur kommer Du att agera i framtiden om ett liknande arrangemang blir aktuellt?

* Vems är ansvaret för att försäkra sig att innehållet i olika arrangemang som skolorna deltar i har ett lämpligt innehåll?
* Var IF Metalls arrangemang obligatoriskt eller frivilligt för skoleleverna?

* Vad tycker Du om att ett fackförbund som IF Metall blandar in skolorna i ett politiserat arrangemang?

För Sverigedemokraterna i KF

____________________________
Stefan Olsson (SD)

till interpellation i pdf-format